Sinds jaar en dag stoot het huidige stadhuiscomplex, dat zich in het centrum van Roeselare tussen de Grote Markt en de Botermarkt bevindt, op haar limieten. De moeilijke toegankelijkheid voor mensen met een beperking, de kleine wachtruimte tijdens piekmomenten, de ligging van het onthaal en diensten voor de burger op verschillende verdiepingen... veroorzaken regelmatig kleine en grote ergernissen. Bovendien is het gebouw verouderd, niet energiezuinig en moeilijk te onderhouden.
...

Sinds jaar en dag stoot het huidige stadhuiscomplex, dat zich in het centrum van Roeselare tussen de Grote Markt en de Botermarkt bevindt, op haar limieten. De moeilijke toegankelijkheid voor mensen met een beperking, de kleine wachtruimte tijdens piekmomenten, de ligging van het onthaal en diensten voor de burger op verschillende verdiepingen... veroorzaken regelmatig kleine en grote ergernissen. Bovendien is het gebouw verouderd, niet energiezuinig en moeilijk te onderhouden.Een renovatie bleek niet haalbaar. "Financiële redenen, maar ook een goede efficiëntie deden ons ervoor kiezen op de Grote Markt te blijven", zegt een trotse burgemeester Kris Declercq. "Ikzelf behoorde tot de voorstanders om ons classicistische stadhuis in zijn oude glorie te herstellen. Op die manier blijven we in het centrum. Het historische gedeelte van het huidige stadhuis wordt geïntegreerd in het nieuw te bouwen concept. Het krijgt de werknaam stadHUIS." Volgens schepen van Omgevingsvergunningen Tom Vandekendelaere worden de wensen van de Roeselaarse inwoners, die bij de online bevraging naar boven kwamen, gerespecteerd. "Zij legden de focus op groen, ontmoeting en dienstverlening én het moest een hedendaags complex zijn, waar toekomst en verleden samensmolten. Bovendien is het ontwerp ambitieus en innovatief op het vlak van duurzaamheid."Er werd quasi unaniem gekozen voor het ontwerpteam van B-architecten, Bressers Erfgoed, Arcadis en Arne Deruyter. "B-architecten heeft een paar jaar geleden het Oostendse postgebouw gerenoveerd en Bressers Erfgoed was verantwoordelijk voor de vernieuwing van het stadhuis van Gent. Zij nemen het luik restauratie van het historische stadhuis en het belfort op zich. Studiebureau Arcadis levert expertise inzake stabiliteit, technieken, energieprestatie, duurzaamheid en BIM. Het Roeselaarse Atelier Arne Deruyter staat in voor het landschapsontwerp. Het oude stadhuis zal net zoals vroeger los staan van de andere gebouwen."Wat meteen in het oog springt op de maquette, is de nieuwe ingang voor de burgers op de Grote Markt. "Hierdoor verhuist ook het adres van de Botermarkt naar de Grote Markt. Een doorzichtige wand geeft toegang en meteen ook een zicht op de activiteiten in het stadhuis. De achterkant van het oude stadhuis zal via een centrale open zaal door een glazen dak verbonden worden met de stadsdiensten. Op deze ontmoetingsplek kan je als burger terecht voor alle dienstverlening, zoals het aanvragen van identiteitskaarten of vergunningen.""De gevels van beide gebouwen lopen zichtbaar in elkaar over door het gebruik van gelijkaardige kleuren en materialen. Zowel in het ontwerp van de nieuwbouw als in de binnentuin op het gelijkvloers zijn bomen en extra groene accenten terug te vinden. Vanop de Botermarkt zal het gebouwencomplex, dat plaats zal bieden aan ruim 300 medewerkers, heel innovatief ogen. De toekomstige generaties zullen elkaar nog altijd in de gekende trouwzaal eeuwige trouw beloven. In het gerestaureerde historische gedeelte zal de oude gemeenteraadszaal als ontvangstruimte fungeren." "Zo blijft het deel uitmaken van het Roeselaarse patrimonium. De huidige vernieuwde gemeenteraadszaal blijft ook in de toekomst de plek waar de gemeenteraad zal plaatsvinden", weet de schepen.Het schetsontwerp wordt begin juli goedgekeurd. In het derde en vierde kwartaal hopen de partners het voorontwerp en de omgevingsvergunning in orde te hebben. De sloop van de gebouwen start begin 2021 om dan een jaar later met de nieuwbouw te starten. De stadsdiensten komen vanaf het eerste kwartaal van 2021 tijdelijk terecht in De Munt, de Delaerestraat en de Guido Gezellelaan. Ook de kabinetten van burgemeester en schepenen verhuizen rond die periode naar daar. Met deze centrale ligging van de tijdelijke locaties blijft de dienstverlening voor iedereen toegankelijk. Met de trouwzaal, zaal Rolarius en de gemeenteraadszaal hopen we zo lang mogelijk op de Grote Markt te blijven. Als alles normaal verloopt, openen de deuren van het gloednieuwe stadhuis begin 2024."