Het verhaal van de handelaarsvereniging leest als een successtory: na de start in maart 2015 werd in december de kadobon gelanceerd, in april 2017 kwam de ToeKoer-pas. Al snel had een 100-tal handelaars zich aangesloten, die in een mum van tijd massa's volgers op Facebook kregen. De ToeKoer-pas is intussen een begrip, net als de spraakmakende acties die de organisatie op het getouw zet, waarbij de 12.500 ToeKoer-shoppers massa's prijzen kunnen winnen.
...

Het verhaal van de handelaarsvereniging leest als een successtory: na de start in maart 2015 werd in december de kadobon gelanceerd, in april 2017 kwam de ToeKoer-pas. Al snel had een 100-tal handelaars zich aangesloten, die in een mum van tijd massa's volgers op Facebook kregen. De ToeKoer-pas is intussen een begrip, net als de spraakmakende acties die de organisatie op het getouw zet, waarbij de 12.500 ToeKoer-shoppers massa's prijzen kunnen winnen.Vandaag heeft Toe Koer een nieuwe voorzitter, Mario Haelewyck, die eerder al bestuurslid was. "In november vorig jaar heeft Stijn Hommez zijn ontslag gegeven als voorzitter, en toen mij gevraagd werd of ik mij kandidaat wilde stellen, heb ik toegezegd", vertelt Mario. "Mijn voorzitterschap werd bekrachtigd in de algemene vergadering van 11 maart. Op basis van een enquête waar leden ook suggesties konden doen, hebben we een aantal conclusies getrokken. Opvallend waren de vele reacties om Toe Koer als spreekbuis in te schakelen met het oog op een vlottere communicatie en samenwerking met het stadsbestuur. Toen hadden we nog geen flauw benul van wat ons te wachten stond met de coronacrisis. Enkele dagen later werd de lockdown light ingevoerd; die vrijdagnacht moesten alle horecazaken dicht en winkels mochten enkel nog openen tijdens de weekdagen. Net daarvoor had het bestuur een WhatsAppgroep opgericht zodat er vlot met de leden kon gecommuniceerd worden. Eigenlijk was dat een godsgeschenk dat ons heeft geholpen om de handelaars ondersteund door de coronacrisis te loodsen. In de WhatsAppgroep ging het snel over meer dan de ToeKoer-pas en de kadobonen: tips en advies naar handelaars konden makkelijk gedeeld worden, en er werd een lijst up to date gehouden van de open en gesloten handelszaken. Verder stelde ik onmiddellijk, op 15 maart, de vraag aan de burgemeester: wat kan de stad financieel doen voor onze handelaars, met de gezondheid en veiligheid van iedereen als prioriteit?"Het antwoord liet even op zich wachten, maar Mario hield voet bij stuk en drong aan op de resultaten van het onderzoek dat burgemeester Peter Roose had beloofd. Tijdens een overleg op 4 mei met het stadsbestuur, Toe Koer en Unizo werden de krijtlijnen voorgesteld. "Een aantal zaken werd opgenomen in het relanceplan", legt Mario uit. "Zo krijgt elke Veurnaar een Altegoare-bon van 15 euro om te spenderen bij onze handelaars. De stad pompt hiermee 180.000 euro in onze lokale economie. Een heikele kwestie was de aanpak van de Ooststraat. Om de sociale afstand en de veiligheid te garanderen, werd beslist om de straat af te sluiten voor alle verkeer tussen 10 u. en 17uur, maar dat schoot bij de handelaars in het verkeerde keelgat. De handelaars vroegen Veurne Toe Koer om als bemiddelaar op te treden." In overleg met het stadsbestuur bereikte Mario samen met de handelaars van de Ooststraat en het stadsbestuur een oplossing: het voorstel om de Ooststraat tot een woonerf om te vormen waar verkeer is toegelaten, met voorrang voor de zwakke weggebruiker en behoud van 21 parkeerplaatsen.Er staan nog twee projecten op het programma waar Toe Koer en Unizo en het stadsbestuur samen de schouders onder zetten. Voor een eerste project kent de provincie 4.500 euro subsidies toe, Unizo steunt met 1.500 euro en Stad Veurne komt tussen met 5.400 euro. Een 70-tal handelszaken zal de etalages inkleuren, gekoppeld aan een wandelzoektocht, die loopt van juli tot begin oktober. Dit project wordt uitgewerkt door een werkgroep met drie dames van Toe Koer. "Een tweede project komt er op vraag van het stadsbestuur", vervolgt Mario. "Samen met Toe Koer willen ze kinderen stimuleren om meer met de fiets naar school te komen door middel van een ToeKoer-pas, waarmee ze hun fietspunten ook bij de lokale handelaars kunnen inwisselen. Ik ben ervan overtuigd dat er meer toenadering tussen Stad Veurne en Toe Koer is gegroeid, en dat we in de toekomst op een constructieve manier zullen blijven samenwerken. We hebben ook al toekomstplannen! Volgend jaar willen we onze avondmarkt (die door de coronacrisis is afgelast, red.) een nieuw gezicht en een nieuwe naam geven. Steeds meer handelaars plaatsen ook de tablet op hun toonbank, zodat er weer kan gescand worden. Het is wel een evenwichtsoefening met de hygiënische maatregelen en de wachtrijen."