Het voorbije weekend 17-18 oktober waren er 43 communiecantjes die in een familiebubbel van zeven hun eerste communie hebben gedaan. De twee vieringen, één op z...

Het voorbije weekend 17-18 oktober waren er 43 communiecantjes die in een familiebubbel van zeven hun eerste communie hebben gedaan. De twee vieringen, één op zaterdag en één op zondag, zijn stijlvol verlopen.Iedereen was dan ook enthousiast voor het tweede weekend, op 24 en 25 oktober, waarop 75 communiecantjes in vier sessies aan de beurt waren. Maar het coronavirus verstoort alweer de voorziene planning. Het overlegcomité van de regering heeft immers beslist dat er vanaf zaterdag 24 oktober nog maximaal 40 aanwezigen de eredienst mogen bijwonen.Aanvankelijk zou de Pastorale Eenheid H. Vincent Rumbeke de communie afgelasten, maar uiteindelijk besliste pastoor Johan Loones om de eerste communie toch te laten plaatsvinden maar in erg beperkt vorm. Enkel de ouders mogen aanwezig zijn. (AD)