Tim Deweerdt: “Silvamo niet concurrentieel? Ze maakten 2,2 miljoen winst”

De discussie gaat over de belastingen die het bedrijf Silvamo, langs de Staatsbaan, betaalt. Inzetfoto: Tim Deweerdt van Content. © foto Kurt
Arjan Desante
Arjan Desante Eindredacteur

Dat de belasting op slibstort niet verhoogd wordt, valt niet in goede aarde bij de oppositie. Meer nog: volgens de onderzochte jaarrekeningen zou Silvamo nv, het bedrijf achter de stortplaats langs de Staatsbaan, woekerwinsten maken. “Heel wat inwoners maken zich zorgen, over de impact op het milieu én over de geldstromen”, weet Tim Deweerdt van Content.

Hoewel er even getwijfeld werd om het dossier al dan niet uit te stellen, besloot de gemeenteraad uiteindelijk om de belastingen op slibstort niet te verhogen. “De meerderheid reageerde in het verleden steeds afwijzend en had daarvoor drie argumenten”, legt Tim Deweerdt van oppositiepartij Content uit. “Ten eerste heeft Kortemark hogere belastingen dan in de meeste andere gemeenten, ten tweede zou een hogere gemeentelijke heffing ervoor zorgen dat Silvamo niet meer concurrentieel is en ten derde zou een hogere gemeentelijke heffing ertoe leiden dat het veel langer zal duren vooraleer de stortplaats gevuld is en dus afgesloten kan worden.”

In die argumenten kan het gemeenteraadslid, en met hem nog andere leden van de oppositie, zich niet vinden. “Hoewel de stortplaats nu goed gerund en opgevolgd wordt, zijn er geen harde garanties dat het in de toekomst nog het geval zal zijn. Een halfjaar geleden stelde Silvamo tijdens een uiteenzetting in de gemeenteraad nog dat het om eeuwigdurend afval gaat. Wij verwachten dan ook eeuwigdurende controle, maar daar is geen garantie voor. Het is dus normaal dat de inwoners van de gemeente, en zeker omwonenden, zich zorgen maken.”

Weinig concurrentie

“Afval is big business”, meent Tim Deweerdt nog. “Als het over categorie-2-stortplaatsen gaat, zoals bij Silvamo in Kortemark, is dat niet anders. Er zijn slechts zeven dergelijke stortplaatsen in Vlaanderen en bij zo goed als allemaal liggen de winstmarges hoog. Een pak hoger dan in de meeste andere economische sectoren. De verklaring is niet zo ver te zoeken: er is weinig concurrentie tegen elkaar op basis van de prijs, omdat de kans dat er nieuwe spelers tot die winstgevende markt toetreden erg klein is. Niet iedereen kan zomaar een stortplaats openen, je dient met een heleboel aanvragen en vergunningen in orde te zijn. Die zeven vergunde zijn de lucky few en wees er maar zeker van dat ze beseffen dat het onzinnig is om elkaar te beconcurreren op basis van de prijs.”

“Als ze dat wel doen, ontstaat er namelijk een opbod naar beneden om finaal elkaars winstmarges af te romen. Trouwens, twee van de andere zeven stortplaatsen liggen in industrieel havengebied en van een derde is nu al geweten dat het na afsluiten zal omgevormd worden tot een bos. Dat kan in Kortemark niet, uit vrees dat de wortels van de bomen het ondoordringbare zeil zullen perforeren.”

Tim Deweerdt betreurt het dat de beslissing over Silvamo niet werd uitgesteld.
Tim Deweerdt betreurt het dat de beslissing over Silvamo niet werd uitgesteld.© foto Kurt

Het standpunt dat Silvamo niet meer concurrentieel zou zijn bij een hogere belasting, weerlegt Deweerdt met gegevens uit de jaarrekeningen. “De aandeelhouders van Silvamo hebben aanvankelijk 498.787 euro geïnvesteerd. En op de balanscentrale van de nationale bank kan je de laatste laatste elf jaarrekeningen digitaal inkijken. Daaruit blijkt dat er sinds 2007 al voor 2,2 miljoen euro winst uitgekeerd werd aan de aandeelhouders. Dan hebben we niet te maken met een onderneming die gebukt gaat onder belastingen en concurrentie, maar eerder met een onderneming met gigantische winsten. De vraag is op welk deel van de winst onze inwoners recht hebben, omdat zij op termijn gebukt gaan onder de risico’s van milieuverontreiniging.”

Geen bruggen opblazen

Content betreurt dat het dossier niet werd uitgesteld tot in februari, waardoor de gemeentelijke heffing voor de volgende drie jaar al is vastgelegd. “Want ook binnen de meerderheid wezen niet alle neuzen in dezelfde richting, zowel over de wenselijkheid van een verhoging als over de wettelijkheid ervan. Volgens ons hebben de inwoners recht op de hoogst mogelijke vergoeding om de aanwezigheid van slibstort te compenseren, zonder de economische leefbaarheid van Silvamo in het gedrang te brengen. Als de heffing hen in de rode cijfers duwt, is dat onredelijk en onverantwoord. Maar dat zijn de huidige winstuitkeringen ook. De aanvoer hoeft trouwens sowieso niet te dalen, aangezien Silvamo ook met andere materie de putten kan vullen, maar dat is dan natuurlijk vaak minder winstgevend… In grote lijnen komt het erop neer dat de meerderheid het billijk vindt dat een onderneming vijftig procent van de superwinst opstrijkt en de gemeente de andere helft. Voor iets dat op termijn enkel lasten kan veroorzaken voor de gemeente vind ik dat geen billijke verhouding.”

Ten slotte is er toch nog een slotwoord van verzoening. “Wij zullen niet in rancune vervallen of bruggen opblazen omdat onze mening niet gevolgd werd in dit dossier. Het feit dat we vermoeden dat ook de meerderheid weet dat ze in dit dossier niet de beste beslissing heeft genomen, geeft ons de nodige moed. Er komen op andere domeinen nog kansen om mee te denken aan een visie in het belang van de inwoners.”

Burgemeester: “Silvamo wordt nauwlettend opgevolgd”


“Er is steeds een billijke verdeling geweest tussen de gemaakte winst van Silvamo en de ontvangen belastingen”, meent burgemeester Karolien Damman (CD&V). “Sinds 2007 hebben we 1,48 miljoen ontvangen door de heffing die we hebben opgelegd. De laatste drie jaar heeft Silvamo 300.000 euro uitgekeerd, in die periode mocht het gemeentebestuur 337.108 euro belastingen ontvangen. Nieuw vanaf dit jaar is dat de heffing opgelegd door het Vlaams Gewest daalt van 2 euro per ton naar 0 euro.”

“Ondanks dit feit is het de keuze van ons bestuur om onze heffing toch te handhaven. De heffing is voor die jaar vastgelegd, maar de financieel directeur en ikzelf zitten hierover jaarlijks samen. Als het evenwicht niet meer goed zou zijn, kunnen we op elk moment de belasting wijzigen. Daarnaast is Silvamo een bedrijf dat nauwlettend wordt opgevolgd. Er zijn extra maatregelen opgelegd, zoals extra onafhankelijke controles en strengere normen dan bepaald in de milieuvergunning. Uiteindelijk hebben we er allemaal belang bij dat de uitbater van de stortplaats zijn verantwoordelijkheid opneemt qua nazorg en de milieukosten draagt die gepaard gaan met de uitbating. Ook in de verre toekomst.”


Het bestuur van Silvamo heeft na intern overleg beslist om niet te reageren op de inhoud van het artikel.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.