De ouders zorgen voor opvang van elkaars kinderen. Elke deelnemende ouder kan zijn kinderen op de gewenste dagen naar De Zomerkorf brengen. In ruil daarvoor voorziet de papa of de mama zelf één of meerdere keren per week opvang voor de kinderen van De Zomerkorf. Er wordt gewerkt met een verdeelsleutel van een op vier: per vier dagen dat je kinderen gebruik maken van de opvang, sta je zelf één dag voor opvang in. Er wordt nog gezocht naar enkele gezinnen die willen aansluiten, om de hele vakantie door telkens twee ouders voor opvang te laten instaan. Ouders die niet-schoolgaande kinderen hebben, kunnen die meebrengen naar de opvang de dagen dat ze zelf voor opvang zorgen.
...