De Oprit werd in december vorig jaar afgesloten voor het autoverkeer nadat de brug onherstelbaar beschadigd raakte door enkele aanrijdingen. Voetgangers en fietsers, onder wie heel wat schoolkinderen, bleven de brug echter gebruiken. Maar vorige vrijdag meldde kw.be dat de beheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid, de brug eind september definitief afbreekt.
...

De Oprit werd in december vorig jaar afgesloten voor het autoverkeer nadat de brug onherstelbaar beschadigd raakte door enkele aanrijdingen. Voetgangers en fietsers, onder wie heel wat schoolkinderen, bleven de brug echter gebruiken. Maar vorige vrijdag meldde kw.be dat de beheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid, de brug eind september definitief afbreekt. We schreven toen ook dat de Sint-Lodewijksschool op de Konterdam en heel wat ouders en grootouders daar niet gelukkig mee waren. Zonder de brug moeten fietsers en voetgangers omrijden via de Zandvoordeschorredijkstraat of de Kennedyrotonde. Er is ook nog een tunnel voor fietsers en voetgangers, het 'duukertje', maar dat is nogal smal en daardoor niet echt geschikt om alle verkeer van de Oprit op te vangen.Het stadsbestuur kondigde aan bij AWV te zullen aandringen op een snelle oplossing. Dat levert al meteen resultaat op. "Na overleg tussen de stad Oostende en het Agentschap Wegen en Verkeer maandagmorgen is beslist om de afbraakwerken met enkele weken uit te stellen", vertelt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA). "Er komt ook een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug. Zo blijft de mobiliteit van en naar de wijk gegarandeerd. Dit is ontzettend belangrijk voor de schoolgaande jeugd en alle wijkbewoners.""In dat overleg werd ook beslist om bij afbraak van de brug meteen een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug te voorzien. De 'Oprit'-brug vormt op vandaag een belangrijke verbinding tussen de Konterdam aan de ene kant van de A10 en de Vogelwijk en Stene aan de andere kant. Door zo'n tijdelijke fietsbrug hoeven zwakke weggebruikers, zoals schoolgaande kinderen, hun route ook niet aan te passen, bijvoorbeeld langs het drukke Kennedyrondpunt.""Los van de tijdelijke brug zal het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer in de loop van dit jaar ook een studiebureau aanstellen om een nieuwe definitieve fiets- en voetgangersverbinding tussen de Konterdam en Stene te ontwerpen. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure", aldus nog schepen Anseeuw.(HH)