In die tijd begonnen ook de plannen voor een totale heraanleg van het kasteelpark vorm te krijgen. Alles leek op schema te lopen om bij het Belgisch kampioenschap cyclocross 2021 het kasteel en de omgeving als paradepaardje te kunnen gebruiken bij de ontvangst van de gasten. Helaas is het meerjarenplan 2020-2025 inmiddels nog steeds niet goedgekeurd. De werkzaamheden aan het interieur werden daardoor stopgezet en de plannen voor een grondige aanpak van het kasteelpark even opgeborgen.
...

In die tijd begonnen ook de plannen voor een totale heraanleg van het kasteelpark vorm te krijgen. Alles leek op schema te lopen om bij het Belgisch kampioenschap cyclocross 2021 het kasteel en de omgeving als paradepaardje te kunnen gebruiken bij de ontvangst van de gasten. Helaas is het meerjarenplan 2020-2025 inmiddels nog steeds niet goedgekeurd. De werkzaamheden aan het interieur werden daardoor stopgezet en de plannen voor een grondige aanpak van het kasteelpark even opgeborgen.Burgemeester Dirk Verwilst reageert: "Ondertussen hebben we heel wat knopen doorgehakt. Om een maximale subsidiëring te krijgen, diende het gebouw volledig leeggehaald te worden. Concreet betekende dit dat het VILO nieuwe ruimtes diende te creëren om eetzaal, lerarenkamer, secretariaat en keuken in onder te brengen. De verhuis gebeurde in de herfstvakantie van 2015. Ondertussen werden de dakconstructie, de klokgevels aan de westkant (bij de hoofdingang), de brugtorens en de torentjes op het kasteel gerestaureerd. Er kwam een isolerende laag in de dakconstructie, voor dubbele beglazing en de gevelbepleistering werd grondig aangepakt. Ondertussen werd de eetzaal die in 1983 werd bijgebouwd opnieuw afgebroken, om de waardigheid die het kasteel vroeger had te herstellen.""De hoofdtoegang van het park tot het kasteel wordt bewaard, zodat je het domein via de Baronielaan kan bereiken", vult schepen van Milieu Danny Bossuyt aan. "De hulpweg die werd gecreëerd tijdens de renovatiewerken aan het kasteel en aan de twee torens wordt verwijderd en opnieuw geïntegreerd in het park. Onder de omgevingswerken in het park zelf vallen het verwijderen van struikgewas, het vellen van enkele 'gehamerde' bomen, het voorzien van nieuwe beplantingen en een grondige ruiming van de waterlopen. In dit verband kan ik zeggen dat het kasteel weer op een eiland zal staan - de oude wal komt dus terug - en dat de Devebeek haar oorspronkelijke bedding terug zal krijgen. We maken eveneens werk van de oeverbezetting. De zichtas vanuit de Baronielaan wordt in ere hersteld, alsook de zichtas die men heeft vanuit het kasteel richting Sint-Amanduskerk.""Om de toegankelijkheid van het domein te optimaliseren wordt er een nieuwe, brede brug vanuit de Ter Borchtlaan (in het verlengde van de Stijn Streuvelsstraat) aangelegd naar de oostzijde van het kasteel. De omwalling wordt daar voor een stuk ingekokerd. Er wordt eveneens een wandelpad aangelegd in verstevigd gazon, zodat voetgangers makkelijk vanuit de Ter Borchtlaan het kasteel kunnen bereiken. De brug aan de hoofdingang blijkt niet stevig genoeg voor voertuigen en zal dus na renovatie enkel gebruikt worden als voetgangersbrug. De houten brug achter de sportschool wordt verplaatst en komt dicht bij het terras dat aangelegd wordt aan de zuidkant van het kasteel. Alle toegangen tot het park en het kasteel zullen ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers."Schepen van Financiën en Patrimonium Paul Demeulemeester is ervan overtuigd dat de investeringen in het kasteeldomein de moeite waard zijn. "We moeten de historiek van onze gemeente durven koesteren en daarvoor zijn investeringen noodzakelijk. De renovatie van het exterieur kostte 2.291.847,15 euro met een subsidie van 1.643.383,74 euro. Voor de heraanleg van het kasteelpark met inbegrip van de bouw, het onderhoud en de renovatie van de bruggen hebben we een kost van 885.000 euro met een subsidie van 82.843 euro. Voor de renovatie van het interieur rekenden we op 2.145.000 euro aan uitgaven en een subsidie van 330.000 euro. Voor de installatie van de keuken, de aankleding en het meubilair was een bedrag voorzien van 590.000 euro. We hopen nu op een snelle doorbraak wat het meerjarenplan betreft zodat we nu echt met deze werkzaamheden kunnen doorgaan."(LB)