De test op antistoffen gebeurt via een zogenaamde serologische test op een bloedstaal, legt klinisch bioloog Stijn Jonckheere uit. "Wie antistoffen in het bloed heeft, heeft de infectie reeds doorgemaakt. Het wordt algemeen aangenomen dat men na een eerste infectie met het coronavirus minstens deels immuniteit heeft opgebouwd en dus veel minder kans heeft op een nieuwe infectie door hetzelfde virus."
...

De test op antistoffen gebeurt via een zogenaamde serologische test op een bloedstaal, legt klinisch bioloog Stijn Jonckheere uit. "Wie antistoffen in het bloed heeft, heeft de infectie reeds doorgemaakt. Het wordt algemeen aangenomen dat men na een eerste infectie met het coronavirus minstens deels immuniteit heeft opgebouwd en dus veel minder kans heeft op een nieuwe infectie door hetzelfde virus."Begin april begon het Klinisch Labo van Jan Yperman, als één van de eerste ziekenhuislaboratoria in België, met het aanbieden van een serologietest. "In eerste instantie heel specifiek bij patiënten die negatief testten op een PCR-test (neus/keelwisser) maar van wie de arts toch een corona-infectie vermoedde. Op dat moment was er nog een beperkte beschikbaarheid van testen en ontbrak ook het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze testen", vult collega Patricia Vandecandelaere aan. "De methode die wordt uitgevoerd door Jan Yperman wordt aanbevolen op de lijst die gepubliceerd werd op de website van Sciensano en werd uitgebreid gevalideerd in samenwerking met het UZ Leuven. De resultaten hiervan zullen binnenkort gepubliceerd worden in de internationale vakliteratuur."Sinds het begin van de corona-epidemie voerde het Klinisch Labo van Jan Yperman al 12.000 PCR-tests uit, die een actieve infectie aantonen, en 1.900 serologische testen, die wijzen op een doorgemaakte infectie. Tot nog toe hebben 1.275 medewerkers en artsen van het Jan Yperman Ziekenhuis zich laten testen op antistoffen in het bloed. Dat is bijna 9 op 10. "Van hen bleek zowat 10 procent de infectie al te hebben doorgemaakt", zegt Stijn Jonckheere. "Dit ligt volledig in de lijn van de verwachtingen en is vergelijkbaar met data van andere ziekenhuizen in dezelfde periode. Het percentage bij gezonde bloeddonoren ligt ongeveer de helft lager (gegevens van Sciensano), maar daarbij werden enkel mensen getest die geen symptomen hebben gehad en bovendien geen gekend contact gehad hebben met een geïnfecteerde persoon."De deelname aan de test was vrijwillig en anoniem. De medewerker kreeg de individuele uitslag samen met info over hoe hij of zij het resultaat dient te interpreteren. Het ziekenhuis kreeg enkel zicht op het globale percentage. Belangrijk is dat het overgrote deel van de deelnemers ook meegedaan heeft aan een wetenschappelijk onderzoek, via het invullen van een vragenlijst. "We bevroegen hen onder meer naar symptomen in de voorbije periode en of ze contact gehad hebben met patiënten met COVID-19", legt Stijn Jonckheere uit. "Op basis daarvan kunnen we onze kennis van het coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding ervan evalueren en nog verbeteren."Het Jan Yperman Ziekenhuis biedt iedereen nu de kans om zich (op afspraak) te laten testen op antistoffen tegen het coronavirus in het bloed, en zo dus te weten te komen of je de infectie al hebt doorgemaakt. Daarnaast is het onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk om je te laten testen aan de hand van een PCR-test (neus/keelwisser). Dit laatste kan op doorverwijzing van de huisarts bij symptomen (volledig terugbetaald door het RIZIV), maar mensen kunnen zich ook zonder doktersvoorschrift laten testen in het kader van een internationale reis indien dit vereist wordt door de buitenlandse overheid.Een test (serologie of PCR) laten afnemen kan op twee locaties: de screeningspost in de Briekestraat 10 (naast de hoofdingang van het ziekenhuis) en in Poli Poperinge (Oostlaan 11 Poperinge). Vooraf een afspraak maken is verplicht, dit kan telefonisch via 057 35 70 47. (TOGH)