Er is een divers aanbod. Zo zijn er twee flats met vier slaapkamers. De huurprijs hiervoor bedraagt 600 euro. Zes flats beschikken over twee slaapkamers (550 euro) en dan zijn er nog twee met één slaapkamer voor 500 euro. "De flats met één of twee slaapkamers zijn niet supergroot maar energiezuinig", aldus Bram. "De ligging is een pluspunt. Middenin het stadscentrum en alles op wandelafstand. Gemakkelijk dus voor wie boodschappen moet doen of de trein moet nemen."
...

Er is een divers aanbod. Zo zijn er twee flats met vier slaapkamers. De huurprijs hiervoor bedraagt 600 euro. Zes flats beschikken over twee slaapkamers (550 euro) en dan zijn er nog twee met één slaapkamer voor 500 euro. "De flats met één of twee slaapkamers zijn niet supergroot maar energiezuinig", aldus Bram. "De ligging is een pluspunt. Middenin het stadscentrum en alles op wandelafstand. Gemakkelijk dus voor wie boodschappen moet doen of de trein moet nemen."In de Tabaksstad zijn er op verschillende locaties al veel appartementen en zijn er drie bouwprojecten met flats in uitvoering. Veel huurflats zijn er anderzijds niet. "Ik denk dat daarvoor in Wervik een markt is", oordeelt Loontjens. Op de plaats waar de huurflats zich bevinden, was lang geleden het bouwbedrijf Wybaillie gehuisvest. Nadien huurde het OCMW vanaf maart 1992 de gebouwen. Er kwamen in het doorgangshuis De Poorte studio's voor tijdelijke opvang van een paar honderd mensen. Nadien werden de gebouwen gebruikt door aannemer Willy Vereecke en gehuurd door de toenmalige vzw De Witte Berken, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg.Indertijd had De Poorte geen goede naam. "Het is altijd een kankerplek geweest maar hopelijk komt er nu iets moois van", duimt Bram Loontjens. "Het wordt een nieuwe leefgroep middenin het stadscentrum. We bekijken of de kandidaat-huurders voldoende inkomen hebben om de huur te kunnen betalen", vertelt Bram Loontjens. "Pas op, we gaan niet de strengste zijn. We vragen vooraf drie maand huur."Een lift naar de eerste verdieping is er niet. "Voor hulpbehoevende huurders zijn er voldoende flats op het gelijkvloers", aldus Bram. Om de parkeerdruk in de Duivenstraat te ontlasten zijn er tien nieuwe garages. "De huurders krijgen hiervoor de eerste kans maar indien er nog beschikbaar zijn, dan komen ook niet-bewoners in aanmerking", aldus Loontjens. "Er zijn ook nog een viertal staanplaatsen."ERA organiseert zaterdag 21 maart van 10 tot 12 uur een Openhuizendag. "Nadien zullen we hier elke zaterdag van 9 tot 10 uur aanwezig zijn om geïnteresseerden te ontvangen", aldus immobiliënmakelaar Bert Van Eeckhout. "We doen dat tot alles is verhuurd."De renovatiewerken sleepten lang aan. Op bevel van het arbeidsauditoriaat werd de werf drie jaar geleden verzegeld omdat er bij een controle van de sociale inspectie Poolse arbeiders aan het werk waren die niet met de wettelijke regels in orde waren. Het was een hercontrole nadat bij een eerste controle in januari 2017 al eens zeven Moldavische arbeiders werden aangetroffen die op de site sliepen en werkten.