"Onder de noemer 'Jij en ik, samen de boom in' vormt het klimaat het uitgangspunt van dit boeiende uitwisselingsproject", legt Celine Busquart uit. Zij begeleidt samen met Thijs Declercq het project voor De Bron.
...

"Onder de noemer 'Jij en ik, samen de boom in' vormt het klimaat het uitgangspunt van dit boeiende uitwisselingsproject", legt Celine Busquart uit. Zij begeleidt samen met Thijs Declercq het project voor De Bron."Tijdens dit Buurklassenproject werken onze leerlingen en hun Nederlandse leeftijdsgenoten aan twee Citizen Science-projecten rond klimaatverandering. Met de GrowApp maken ze foto's van bomen door de seizoenen heen en staan ze stil bij de effecten van de klimaatverandering. TeaTime4Science creëert dan weer bewustwording rond klimaatverandering en vraagt aandacht voor duurzaam bodemgebruik. Aan de hand van een eenvoudig theezakje krijgen leerlingen zicht op hoe snel organisch materiaal afbreekt en kunnen ze het vrijkomen van CO2 in kaart brengen."De leerlingen delen hun ervaringen digitaal. "Ze maken in internationale groepen ook een vlog over actuele klimaatproblemen zoals lage-emissiezones en de impact van cruiseschepen op het milieu", vult Thijs Declercq aan.Vorige week konden de leerlingen in levende lijve kennis met elkaar maken. De Nederlanders waren te gast in De Bron en verbleven bij gastgezinnen. Er stonden ook uitstapjes gepland. "We trokken onder meer naar het natuurdomein Vagevuurbossen, waar ze uitleg kregen over bosbeheer, natuurbehoud en welke begroeiing waardevol is." (LDW)