In 2013 heeft de stad Tielt zich heftig verzet tegen de sloop van het hoekgebouw op het Polenplein, naast het cultuurcentrum Gildhof. "Het gebouw had een belangrijke historische waarde, zeker omdat het in de schaduw van het Gildhof staat", zegt Simon Bekaert (SP.A), schepen v...

In 2013 heeft de stad Tielt zich heftig verzet tegen de sloop van het hoekgebouw op het Polenplein, naast het cultuurcentrum Gildhof. "Het gebouw had een belangrijke historische waarde, zeker omdat het in de schaduw van het Gildhof staat", zegt Simon Bekaert (SP.A), schepen van Woonbeleid en tegelijk ook voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij. "Maar bouwfirma Matexi wou dat slopen en er een nieuw appartementsgebouw op zetten. Er was een sloop- en bouwvergunning op zak, maar met de Tieltse Bouwmaatschappij hebben we uiteindelijk op het nippertje het gebouw en de bijhorende tuin kunnen overkopen."Jonge gezinnenIn het befaamde hoekhuis, dat wordt gerestaureerd door architecte Carla Degryse, zullen kantoren komen van de Tieltse Bouwmaatschappij en het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK). "Ook de grote tuin moesten we benutten. Daarom beslisten we om er nieuwe seniorenflats neer te zetten. Er komen 14 flats in totaal, die worden voorbehouden voor 70-plussers. We hopen op die manier de senioren uit hun sociale huurwoningen te halen. Die woningen werd hen vroeger toegewezen, maar nu zijn de kinderen eruit en zitten de senioren in woningen met drie tot vier slaapkamers. Die woningen willen we vrij maken voor jonge gezinnen en dat kunnen we alleen maar bekomen door een alternatief te voorzien voor de 70-plussers, hier dus op het Polenplein."(RDC - foto RDC)