Een beleidskeuze waar de schepen voor Ruimtelijke Ordening best trots op is, want in tegenstelling tot de omringende gemeenten is er in Tielt maar weinig openbaar groen. En het zal ook niet zomaar een bosje worden, maar een vrij avontuurlijk aanvoelend groengebied met veel water.
...

Een beleidskeuze waar de schepen voor Ruimtelijke Ordening best trots op is, want in tegenstelling tot de omringende gemeenten is er in Tielt maar weinig openbaar groen. En het zal ook niet zomaar een bosje worden, maar een vrij avontuurlijk aanvoelend groengebied met veel water. De nabijheid van het station is uiteraard ook een van dé troeven om Tielt-Zuid aantrekkelijk te maken als woongebied. "Onze ambities zijn dan ook groot", zegt Simon Bekaert. "We denken van hier in totaal meer dan 500 nieuwe woongelegenheden te kunnen aanbieden, in een goede mix van appartementen en betaalbare eengezinswoningen. We hopen met dit aanbod ook veel nieuwe jonge gezinnen naar Tielt te kunnen aantrekken." Het hele project wordt ingedeeld in twee fases: fase 1, die zich situeert tussen het station en de wijk Dierdonk, bevat 111 woningen met tuin en 180 appartementen. Fase 2, gelegen tussen Dierdonk en de Abeelstraat, behelst dan nog eens 250 woongelegenheden. "Alles samen kunnen we wel spreken van een heel nieuw dorp dat hier uit de grond zal rijzen op dit 20 hectare groot gebied." Het nieuwe woonaanbod wordt ontwikkeld door de nv's Lotinvest en Dumobil, die al langer eigenaar zijn van deze gronden.