"We gaan dat zeker nog voor het einde van het jaar doen en plannen nog in de loop van de maand overleg met Natuurpunt De Torenvalk", zegt schepen ...

"We gaan dat zeker nog voor het einde van het jaar doen en plannen nog in de loop van de maand overleg met Natuurpunt De Torenvalk", zegt schepen Roos Tack. "We hebben de ambitie om zo veel mogelijk bomen bij te planten op ons grondgebied. De komende maand hopen we meer nieuws te krijgen over het subsidiedossier dat we hebben ingediend om gronden aan te kopen voor de realisatie van een stadsrandbos."Volgens Simon Bekaert (SP.A) moet minstens de helft van de herbestemde weidegrond in de vallei van Marialoopbeek kunnen worden beplant, wat zou neerkomen op tien hectare bos in het zuiden van de stad. Het Vlaams Bomencharter van minister Zuhal Demir gaat uit van gemiddeld 2,5 hectare extra bos in elke stad of gemeente. (TVW)