Als sinds maandag publiceert de stad om haar Facebookpagina elke dag een bedankingsfilmpje. Filmpjes die het resultaat zijn van een actief bezoek van de burgemeester of een schepen aan een instantie die met vrijwilligers werkt.
...

Als sinds maandag publiceert de stad om haar Facebookpagina elke dag een bedankingsfilmpje. Filmpjes die het resultaat zijn van een actief bezoek van de burgemeester of een schepen aan een instantie die met vrijwilligers werkt.Verder ontvingen op vrijdag 6 maart de vrijwilligers van wie de stad over het mailadres beschikt een digitale bedankingskaart én werd tevens de nieuwe website www.tieltvrijwilligt.be voorgesteld aan het publiek.Al enkele jaren geleden nam Sociaal Huis Tielt het voortouw om het contact tussen vraag en aanbod rond vrijwilligerswerk voor de sector Welzijn en Ouderen te ondersteunen. De eerste versie van de website die in 2017 zelf door een vrijwilliger werd opgebouwd, kreeg nu niet alleen een nieuw jasje, er is ook plaats voor nieuwe en ruimere functionaliteiten.De integratie van het OCMW bij het stadsbestuur maakte het namelijk mogelijk om te werken aan een integraal vrijwilligersbeleid. Waar vroeger het stadsbestuur en het OCMW telkens vanop hun eigen eilandje werkten, wil men met de nieuwe website streven naar een geïntegreerd vrijwilligersbeleid. De website blijft permanent een work in progress en zal gaandeweg meer body zal krijgen, inspelend op de noden van de vrijwilliger en van de organisatie of vereniging die vrijwilligers nodig heeft. Door de samenwerking met expertisecentrum Het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk kan men alvast steeds vertrouwen dat de onderdelen met info over wetgeving rond vrijwilligerswerk up-to-date zijn. De samenwerking laat verder ook toe dat de website beschikt over een databank met actuele vrijwilligersvacatures. "Met deze website willen we mensen die vrijwilligerswerk zoeken of mensen die vrijwilligers zoeken dichter bij mekaar brengen en hen meteen correct een eenvoudig informeren over dit thema", legt schepen van Vrijwilligerswerk Vincent Byttebier uit. "Maar de website zal pas volledig geslaagd zijn indien Tieltse organisaties en verenigingen die met vrijwilligers werken, actief meewerken aan de inhoud van de website.""Dat kan door vacatures in te voeren indien men extra vrijwilligers nodig heeft enerzijds en door promo te maken bij het luik 'organisaties en verenigingen' over de werking van hun vereniging en door de gegevens van deze pagina up-to-date te houden anderzijds." (WME)