Tielt speelde een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog, want de Duitsers vestigden er hun militaire hoofdkwartier. Dat wordt een jaar lang herdacht in de stad met het herdenkingsjaar 'Thielt Bezet'. Na het Woordfront wordt het massaspektakel ...