Het stadsbestuur wil ook in deze vreemde tijden zijn dienstverlening naar de burgers toe blijven garanderen, uiteraard mits het respecteren van de coronamaatregelen. Zo werd om de sociale afstand onder het personeel te handhaven, binnen elke stadsdienst een permanentieregeling uitgewerkt waarbij maximaal de helft van het personeel aanwezig is. De overige personeelsleden werken van thuis uit maar blijven bereikbaar om eventueel ingezet te worden voor andere taken of op andere diensten. Zo stond reeds een grote groep personeelsleden in voor de verdeling van de speciale coronaviruseditie van het Tieltse stadsmagazine 'Op de Hoogte' en bemannen en beheren ze de regionale stock voor per...

Het stadsbestuur wil ook in deze vreemde tijden zijn dienstverlening naar de burgers toe blijven garanderen, uiteraard mits het respecteren van de coronamaatregelen. Zo werd om de sociale afstand onder het personeel te handhaven, binnen elke stadsdienst een permanentieregeling uitgewerkt waarbij maximaal de helft van het personeel aanwezig is. De overige personeelsleden werken van thuis uit maar blijven bereikbaar om eventueel ingezet te worden voor andere taken of op andere diensten. Zo stond reeds een grote groep personeelsleden in voor de verdeling van de speciale coronaviruseditie van het Tieltse stadsmagazine 'Op de Hoogte' en bemannen en beheren ze de regionale stock voor persoonlijke beschermingsmiddelen.Naast de klassieke dienstverlening komen er door deze pandemie ook allerhande bijkomende vereisten en regelgeving van hogere overheden op het stadsbestuur af die het ten alle tijde dient te faciliteren en te handhaven. Mede daarom beslisten de burgemeesters van Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene midden maart al om de handen in mekaar te slaan omdat ze ervan overtuigd waren dat een regionaal gecoördineerde aanpak noodzakelijk was. Hiervoor werd een regionale taskforce opgericht, gebaseerd op solidariteit en maximale samenwerking tussen de zeven gemeentebesturen.Een samenwerking die ondertussen al resulteerde in concrete acties zoals de oprichting van diverse pre-triagepunten zoals er in Tielt onder andere één is in de Krommewalstraat en de back-up voorziening in de lokalen van 'De Kommel'. Door de samenwerking kon men ook overgaan tot het aanleggen en beheren van een regionale stock voor persoonlijke beschermingsmiddelen waarop verpleegkundigen, kinesisten en vroedvrouwen een beroep kunnen doen. Naast het inzamelen van beschermingsmiddelen via aannemers en de lokale bevolking werden er zelf ook 5.000 FFP2-maskers aangekocht maar deze werden ondertussen door de hogere overheid opgeëist aangezien de prioriteit gaat naar de zorgactoren. Verder is Tielt ook sterk vertegenwoordigd in de stuurgroep voor de oprichting van schakelzorgcentrum Ter Deeve, een belangrijke realisatie voor de regio. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van dit schakelzorgcentrum zodat bij eventuele activatie door de gouverneur ten vroegste eind volgende week alles klaar is.Ook al spreekt het voor zich dat tijdens de eerste weken van deze crisis de focus vooral werd gelegd op de praktische kant, de gezondheid en het welzijn van de Tieltenaars, ook met de financiële weerslag van de crisis werd rekening gehouden.Zo besliste het stadsbestuur om de tickets van geannuleerde voorstellingen en evenementen van de stadsdiensten (onder meer cultuurcentrum Gildhof) integraal terug te betalen. Voor de verenigingen zal men bekijken om hun geannuleerde activiteit kosteloos naar een nieuwe datum te verschuiven of de reeds betaalde huurkosten terug te betalen.En ook lokale handelaars worden niet vergeten. Op de volgende gemeenteraad wil men een voorstel op tafel leggen om een deel van de gemeentelijke retributies en belastingen op te schorten tijdens de periode waarbinnen de federale maatregelen van kracht zijn. Het gaat hierbij over de belastingen op de voor het publiek toegankelijke ruimte, bestaande nachtwinkels, terrassen en markten en foren. Dit pakket komt bovenop de federale en Vlaamse maatregelen en zal de komende weken verder opgevolgd en geëvalueerd worden. (TD)