De organisatie van de theaterfietstocht gebeurt door de plaatselijke geschied- en heemkundige kring Het Houtland met ondersteuning van onder meer het stadsbestuur, Ginter, de Vriendenkring van de Brandweer, Het Frontparadijs uit Lichtervelde en Sport Vlaanderen. Het concept werd bedacht door de Torhoutenaren Jef Vackier, die een boek over de avonturen van Arthur Naeyaert geschreven heeft, en Daniël Lansens, de gids tijdens de Arthur Naeyaert-fietstochten die geregeld plaatshebben. Heel wat acteurs en figuranten werken aan het project mee.
...