De Ieperse vzw UIT-stap trekt zich al enkele jaren het lot van gevangenen aan. "We zijn sinds 2014 actief bezig met het voorbereiden van een transitiehuis waar gevangenen beter begeleid worden. Daarnaast hebben we sinds 2017 een buddycursus ontwikkeld voor mensen die een ex-gevangene als buddy of vriend willen ondersteunen. Ook werken we aan bewustmaking van de problematiek en in dat kader hebben we op 12 december een theateravond gepland over dit thema: Geen Licht Zonder Schaduw", vertelt Wannes Degraeve, één van de medewerkers.
...

De Ieperse vzw UIT-stap trekt zich al enkele jaren het lot van gevangenen aan. "We zijn sinds 2014 actief bezig met het voorbereiden van een transitiehuis waar gevangenen beter begeleid worden. Daarnaast hebben we sinds 2017 een buddycursus ontwikkeld voor mensen die een ex-gevangene als buddy of vriend willen ondersteunen. Ook werken we aan bewustmaking van de problematiek en in dat kader hebben we op 12 december een theateravond gepland over dit thema: Geen Licht Zonder Schaduw", vertelt Wannes Degraeve, één van de medewerkers.Het theater is een initiatief van onder andere PaxChristi Vlaanderen en U Move 4 Peace. Yvan Thomas, de oprichter van vzw UIT-stap, hoorde over het theater en besloot hen naar Ieper te halen. Yvan: "Alle acteurs hadden in het verleden zelf met het gevangenisleven te maken of kennen iemand in hun omgeving. De voorstelling is een middel om in dialoog te gaan over misdaad en detentie, maar ook kansen geven en herstel", zegt Yvan Thomas."Kansen geven en herstel bevorderen, daar gaat het bij ons om. De avond wordt een mix van theater en schaduwtheater, maar er zal ook interactie zijn met het publiek. Het theater gaat over twee mensen die in de gevangenis belanden en hoe ze dit beleven. In het tweede deel van de avond wordt het publiek interactief betrokken bij het theaterspel. Via dialoog en schaduwspel werpen de acteurs vragen op waar ze zelf geen pasklare antwoorden op hebben", vervolgt medewerker Henri Menheere. De vzw UIT-stap is al vier jaar bezig met voorbereidingen om een transitiehuis voor gevangenen op te starten in Ieper. "Een transitiehuis is een kleine gevangenis waar de nadruk op begeleiding en re-integratie ligt", legt Henri uit. "Al acht jaar ben ik actief als aalmoezenier in de gevangenis van Ieper. Voor gevangenen wordt in onze maatschappij weinig gedaan. Veel van mijn vrije tijd gaat naar het begeleiden en ondersteunen van gevangenen. Ik deelde mijn bezorgdheid met enkele anderen en ontdekte dat er in het buitenland al kleinschalige gevangenissen bestaan. Zij richten zich op begeleiding en hebben intussen in Nederland al bewezen dat ze het cijfer van herval na vrijlating fors doen dalen. Daarom zijn we vier jaar geleden met dit initiatief begonnen", zegt Yvan. Afgelopen zomer lanceerde het Ministerie van Justitie de oproep tot kandidaten voor transitiehuizen. De bedoeling is om een huis op te starten in Vlaanderen en een in Wallonië. "De overheid wil kleinschalige projecten steunen waarbij een gevangene tegen het einde van zijn strafduur de kans krijgt om in een transitiehuis goed begeleid te worden naar de terugkeer toe. We hebben onze kandidatuur uiteraard ingediend en zijn intussen al weerhouden in de eerste ronde. Samen met meerdere partners in de regio hopen we dus dat er weldra een transitiehuis kan openen in het Ieperse", besluit Yvan Thomas. (HMI)