In het Kortrijkse museum Texture loopt tot en met zondag 16 februari de tentoonstelling 'Textiel in verzet' met indrukwekkende foto's van Mashid Mohadjerin en beklijvende verhalen van Samira Bendadi. Het project geeft een stem en een gezicht aan het vaak stille verzet van mensen die wereldwijd vechten voor het voortbestaan van hun gezinnen, gemeenschappen en de sociale cohesie van hun vertrouwde dagelijkse realiteit.
...

In het Kortrijkse museum Texture loopt tot en met zondag 16 februari de tentoonstelling 'Textiel in verzet' met indrukwekkende foto's van Mashid Mohadjerin en beklijvende verhalen van Samira Bendadi. Het project geeft een stem en een gezicht aan het vaak stille verzet van mensen die wereldwijd vechten voor het voortbestaan van hun gezinnen, gemeenschappen en de sociale cohesie van hun vertrouwde dagelijkse realiteit. Geïnspireerd door deze tentoonstelling sloegen de federatie van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond (FMDO), Kortrijk Rijk Aan Culturen (KRAC), Vormingplus MZW en museum Texture de handen in elkaar. Ze brachten 14 fotografen en evenveel Kortrijkzanen met migratieachtergrond bij elkaar. "We organiseerden een ontmoetingsmoment waar de twee groepen elkaar konden leren kennen. Het klikte meteen. Bijna alle duo's werden toen onmiddellijk gevormd", vertelt Maarten Vanhee van Vormingplus MZW."Het valt op dat mensen met migratieachtergrond vaak bezig zijn met verhalen uit hun thuisland. Die brachten de duo's dichter bij elkaar. Textiel is letterlijk en figuurlijk het verbindende element tussen de individuen, gemeenschappen en culturen.De belangrijkste bruggenbouwer is goed luisteren", aldus Xavier Holvoet van FMDO. De fotografen trokken naar een voor hun 'model' betekenisvolle plek in Kortrijk, een stad rijk aan diversiteit, rijk aan culturen. Er werd geposeerd in prachtige gewaden. "Elk kledingstuk betekent voor de drager meer dan zomaar een kledingstuk: er schuilt vaak een verhaal achter, een herinnering naar wat ooit was. Het is soms een uiting van identiteit en eigenheid", zegt Birgit Leenknegt van Texture. Professioneel fotograaf Lieven Lefere begeleidde de fotografen. Het Kortrijkse medialab Quindo registreerde vier van de verhalen. Deze hartverwarmende ontdekkingstocht naar textiel uit verschillende hoeken van de wereld en naar de verhalen die in de stof verweven zitten, resulteerde in het participatieproject 'Textiel in verbinding'. "Prachtige foto's en dito verhalen die een mooie aanvulling bieden op 'Textiel in verzet'", aldus Birgit.