"De maand mei staat geheel in het teken van Maria", aldus Davy Verkest. "De parochiale werkgroep organiseert deze maand een tentoonstelling van Mariabeelden. Op onze parochie woont een verzamelaarster van heiligenbeelden waaronder heel wat Mariabeelden die we voor onze tentoonstelling mogen gebruiken. Haar naam is Maria Vanseveren, een tachtiger met een passende voornaam. Er zullen beelden van haar en ook beelden die wij in ons bezit hebben te zien zijn in onze kerk. Een drietal ...