De tentoonstelling is geen saaie bedoening. Je komt op een leuke manier alles over het bouwwerk te weten. De expo is nu al open en het is de bedoeling om vanaf september de tentoonstelling ook open te stellen voor klasgroepen. Vlak voor de vakantie en de opening van de tentoonstelling kreeg de klas van meester Philip van De Vierboete de gelegenheid om als eerste een bezoekje te brengen.
...

De tentoonstelling is geen saaie bedoening. Je komt op een leuke manier alles over het bouwwerk te weten. De expo is nu al open en het is de bedoeling om vanaf september de tentoonstelling ook open te stellen voor klasgroepen. Vlak voor de vakantie en de opening van de tentoonstelling kreeg de klas van meester Philip van De Vierboete de gelegenheid om als eerste een bezoekje te brengen.Om de kust en het hinterland te beschermen tegen zware stormvloeden heeft de Vlaamse regering, nu al acht jaar geleden, het Masterplan Kustveiligheid goedgekeurd. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat stormvloeden een van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen vormen aan de Noordzee.Om specifiek Nieuwpoort en de omgeving te beschermen stond in het masterplan de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer voorop. Voorafgaand aan de werken die nu aan de gang zijn, werd alles grondig bestudeerd door experten en werd ook een architecturaal ontwerp gekozen. Het is een horizontale sectorschuif geworden met een doorvaarbreedte van 38 meter.De stormvloedkering zal ook bescherming bieden tegen de 1.000-jarige storm en hier wordt rekening gehouden met een zeespiegelstijging van 80 centimeter tot 2100 cm. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van MDK (Maritieme Dienstverlening en Kust, red.): "de stormvloedkering in Nieuwpoort is een echt huzarenstukje, een technisch wonder dat een volledige zee tegenhoudt en het achterliggende landschap beschermt tegen stormvloeden vanuit de zee. Het is uniek voor ons land en dat alleen al zorgt er voor dat iedereen die meewerkt aan het project trots is om een schakel te zijn in de hele realisatie." Er zijn heel wat mensen die niet goed weten wat ze moeten verwachten van het hele project en zeker binnen de watersportsector zijn er nog heel wat vragen. Om een antwoord te bieden aan iedereen werd nu een tentoonstelling opgezet op het Loodswezenplein. "Met de boeiende doe-tentoonstelling richten we ons naar de jeugd en heel specifiek eigenlijk naar de derde graad lager onderwijs" zegt Nathalie Balcaen. "We hebben geprobeerd om het complex en vooral ook het technisch verhaal te vertalen naar een publiek van 11 tot 12-jarigen en ik meen te mogen stellen dat we daar zeker in zijn geslaagd." "Aan de hand van verschillende puzzels en spelletjes kunnen de kinderen een cijfercode verzamelen en met die code kunnen ze op het einde van de tentoonstelling een dynamische maquette in beweging zetten. Op die manier komen ze te weten hoe de stormvloedkering eigenlijk zal werken.""Tijdens het puzzelen en de spelletjes ontdekken ze ook hoe de kering wordt gebouwd, welk materiaal er nodig is en waarom de werken noodzakelijk zijn.""Er zijn ook filmpjes te zien waaronder een getuigenis van Raoul Servais over de stormvloed op 1 februari 1953. David Dehenauw geeft uitleg over het klimaat en de klimaatverandering. De buitenzijde van de tentoonstelling is voorzien van algemene info over het project en hierdoor krijgen de voorbijgangers ook info als de tentoonstelling niet open is."De expo is in juli en augustus open van dinsdag tot en met zondag, telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Vanaf september zullen scholen online een bezoek aan de tentoonstelling kunnen aanvragen. De tentoonstelling blijft op het Loodswezenplein tot het einde van de werken en dat is voorzien tegen eind 2022.