Hoe is de geboorte van een kind in de loop der jaren onder invloed van tijdsgeest en migratie geëvolueerd? Die vraagde vormde in 2015 het uitgangspunt voor het erfgoed- en onderzoeksproject "Hallo Baby" van de Gezinsbond, waarmee de organisatie doorheen Vlaanderen en Brussel trok in samenwerking met verschillende verenigingen. Er werden tientallen getuigenissen opgetekend en diepte-interviews afgenomen, die gebundeld werden op de website www.hallo.baby.be. Die komen nu ook aan bod in de tentoonstelling.

Er werd gewerkt rond zes thema's: voeding, getallen, textiel, het kwade oog of de jaloerse blik uit de omgeving, naamgeving en ook het verlies van een kind.

"Het is duidelijk dat in een samenleving de geboorterituelen een houvast bieden en het groepsgevoel versterken", aldus projectleider Sarah Kaerts. "Tegelijkertijd evolueren de gebruiken en rituelen mee met de tijd. Door dieper in te gaan op de geboorterituelen willen de Gezinsbond en zijn partners het wederzijdse begrip en respect stimuleren. Mensen zijn immers wél vertrouwd met de rituelen eigen aan hun cultuur of religie, maar weten weinig over de rijkdom en diversiteit aan rituelen die in andere culturen bestaan, terwijl die soms onverwacht veel gelijkenissen vertonen."

(belga)