Sabine Rommens wordt op 1 december 75 jaar. Ze groeide op in een cultureel actief gezin met vader Daniël Rommens, die in 1986 overleed en moeder Antoinette Vandenbulcke die in 1998 stierf. Na haar schooljaren ging Sabine werken bij haar moeder in de textiel- en modezaak 'Rova'. Ze bekwaamde zich in het creëren van mantels en trouw- en ceremoniekledij.
...

Sabine Rommens wordt op 1 december 75 jaar. Ze groeide op in een cultureel actief gezin met vader Daniël Rommens, die in 1986 overleed en moeder Antoinette Vandenbulcke die in 1998 stierf. Na haar schooljaren ging Sabine werken bij haar moeder in de textiel- en modezaak 'Rova'. Ze bekwaamde zich in het creëren van mantels en trouw- en ceremoniekledij.Intussen volgde ze schilderlessen bij onder andere Marthe De Spiegeleir. "Ik nam ook deel aan tentoonstellingen en kreeg geregeld opdrachten om personen en vooral kinderen te schilderen", herinnert Sabine zich.In 1968 trouwde Sabine met Frans Vanmarcke en na de geboorte van hun tweede kind in 1976, besloot ze zich vooral toe leggen op haar gezin en... het schilderen. Succes bleef niet uit. De tentoonstellingen volgden elkaar op.Na het overlijden van haar moeder in 1998, volgde Sabine haar op als voorzitter van de heemkundige kring 'Mulnis' en als verantwoordelijke van het Heemkundig Museum in Moen. Onder haar beleid en samen met het bestuur van Mulnis, zagen veel belangrijke publicaties het licht en werden boeiende tentoonstellingen opgezet.Naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling, werd ook geopteerd voor een publicatie waarin zowel Sabine Rommens als de heemkundige kring aan bod komen.Het boek werd samengesteld door broer Dirk. In het tekstgedeelte komen diverse thema's aan bod. Zo schreef ere-burgemeester Paul Deprez een bijdrage over 'Sabine van en voor Moen'. Er staat een biografie van Sabine in, naast getuigenissen van Antoine Liviau, Remy de Cnodder, Dirk Rommens, Lisette de Backer en Bert Dewilde. Ook wordt in het boek herinnerd aan de Moense toneelspelers en bespreekt Guy Timmerman de kunst van Sabine. Ereschepen Germain Van de Populiere schetst tot slot een overzicht van de werking van de heemkundige kring. (GJZ)