TEAM+ zet Vraagtekens bij planning zonnepanelen op loods in Spiere:“Verboden bij asbest in het dak”

De plannen van het gemeentebestuur om zonnepanelen te plaatsen op De Loods, gelegen nabij de oude manege in Spiere, worden in vraag gesteld door oppositiepartij Team+. “De dakbedekking op de loods kan ook uit asbesthoudend materiaal bestaan”, zegt kopman Vincent Devos.

De Loods wordt tijdens de examenperiodes omgetoverd tot een studielokaal. (gf)
De Loods wordt tijdens de examenperiodes omgetoverd tot een studielokaal. (gf)

In augustus 2018 raakte bekend dat de gemeente de vroegere manege in Spiere-Helkijn voor 570.000 euro had opgekocht. Op de planning stond toen een jeugdlokaal en de transformatie van de loods, die onder meer de technische dienst moest huisvesten. Oppositiepartij Team+ vond de aankoop destijds ‘een verspilling van middelen’ en hekelde het feit dat er nooit een renovatie van de containerparksite overwogen werd.

Bezorgd

Gedurende het anderhalve jaar na de aankoop van het pand verstomde de kritiek van de oppositie echter. De Loods floreerde als jeugd- en studielokaal, huisvestte de technische dienst van de gemeente én zou in eerste instantie ook de thuis worden van de nieuwe scoutsbeweging in Spiere-Helkijn, die door corona nog niet echt van de grond kwam.

Maar nadat vorige uitkwam dat de sporthal in het Nieuwe Centrum van Spiere meer dan 55 ton gecontamineerd asbestcement bevatte, zette de oppositie ook opnieuw vraagtekens bij de aankoop van de oude loods twee jaar geleden. “We zijn vooral bezorgd over de geplande plaatsing van zonnepanelen op het dak van die loods”, zegt Vincent Devos, lijsttrekker bij Team+. “De dakbedekking op de loods kan ook uit asbesthoudend materiaal bestaan. En dan is het verboden om er zonnepanelen te plaatsen.” Ook Matthias Goos (Team+) is er niet gerust op. “Toegegeven, het dak kan ook uit PVC-bedekking bestaan. Maar de kans is groot dat het om asbest gaat. Bij de boring voor de zonnepanelen wordt sowieso een nieuwe asbestinventaris opgevraagd. Extra kosten dringen zich dan weer op.” In februari staat de aanbesteding van die werken op de agenda. In het meerjarenplan van de gemeente staat in 2021 zo’n 14.000 euro gebudgetteerd voor de plaatsing ervan. In maart of april zouden de zonnepanelen er reeds kunnen liggen.

gevaar gezondheid?

Burgemeester Walraet zelf reageerde kort op de bemerkingen van de oppositie. Hij denkt dat de plaatsing van de zonnepanelen op De Loods zoals gepland kan doorgaan. “Daar zijn er immers geen losse asbestvezels vastgesteld. De Loods is dus nog niet vervuild. De zonnepanelen zullen niemands gezondheid in gevaar brengen.”

Lauwe reactie

Vincent Devos kwam nog even terug op het asbestverhaal van de sporthal. Hij vond dat er al te lichtzinnig gereageerd werd. “Sommige instanties namen plompverloren aan dat er geen gevaar heerste. Maar dat zijn toch geen wetenschappers? Ik vind het een te gemakkelijke reactie. Dat de gemeente als ‘goede huisvaders’ zou gehandeld hebben? Die brokstukken asbest aan de buitenkant van de sporthal, die door elke leerling zomaar aangeraakt of opgeraapt konden worden, lagen daar tot 29 december 2020. Ook ik ben geen expert, maar een longziekte als asbestose, waar jonge kinderen heel gevoelig voor zijn, kan pas na twintig jaar zichtbaar worden. En dan zijn alle protagonisten van nu hier verdwenen, hoor.”

Team+ is van plan om op de eerstvolgende gemeenteraad op 20 januari de asbestproblematiek als een officieel agendapunt in te dienen. Veel verwacht Devos er niet van. “De transparantie staat hier in Spiere-Helkijn helaas op een laag pitje.” (JS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.