Volgens schepen van Begraafplaatsen Jacques Goemaere gaat het hier om een gedeelde bevoegdheid. Zowel de gemeente als de betrokken families hebben hier een verantwoordelijkheid.
...

Volgens schepen van Begraafplaatsen Jacques Goemaere gaat het hier om een gedeelde bevoegdheid. Zowel de gemeente als de betrokken families hebben hier een verantwoordelijkheid."Wij weten dat de linkerkant van het kerkhof gevoelig is voor verzakkingen. Daarom zou de aannemer die daar grafzerken plaatst ervoor moeten zorgen dat er een betere fundering is zodat verzakkingen niet gemakkelijk kunnen optreden.""Wat het onderhoud van het kerkhof betreft, geef ik toe dat dit zeker voor verbetering vatbaar is. Vroeger hadden we een personeelslid in dienst dat fulltime bezig was op de kerkhoven maar nu is dit niet meer het geval. Wel is het zo dat er wekelijks een ploeg van de WAAK langskomt maar door de coronacrisis is deze ploeg al enige tijd onderbemand wat wel sporen nalaat. Dit onderhoud wordt wel degelijk gecontroleerd door de gemeente.""Het is ook zo dat bepaalde private graven soms verwaarloosd worden en een onverzorgde indruk geven. Het onkruid dat daar groeit, verspreidt zich over de andere graven op het openbare gedeelte. Wij streven er vanzelfsprekend naar om de onderhoudswerken beperkt te houden. Bovendien is het niet altijd gemakkelijk om de familie van verwaarloosde graven op te sporen om hen daarop te wijzen. We proberen ook families aan te schrijven die het graf verwaarlozen maar dat lukt niet altijd. Wij kunnen het onderhoud ook zelf doen maar dan moet er betaald worden.""Voor het verzamelen van afval op het kerkhof hadden we sierlijke afvalbakken besteld maar door corona konden die niet geleverd worden."Raadslid Marijke Verbeke bracht nog even het verbod om bleekwater te gebruiken bij het reinigen van de graven ter sprake. Volgens het raadslid is het gebruik van bleekwater het enige middel om de dekstenen van de urnenkelders te reinigen. Zij vroeg schepen Goemaere of de familie daar een marmeren blad mag opleggen omdat die urnekelders slecht te onderhouden zijn. Volgens de schepen zal nagevraagd worden of het aanbrengen van een coating een oplossing kan zijn.Het agendapunt 'begraafplaatsen' werd afgesloten met de opmerking dat het kerkhof op de Ginste er onberispelijk bij ligt, wat de oppositie volmondig beaamde. (CLY)