Het historische pand 't Valkennest werd door de gemeente Oostkamp aan 1.000 euro per jaar in erfpacht gegeven aan CVBA 't Valkennest, een samenwerking tussen Brugs dienstencentrum Viro vzw, vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' en enkele familieleden van mensen met een beperking, onder impuls van buurtbewoner Bart Vertriest. De villa wordt momenteel grondig en op een duurzame manier gerenoveerd. Het einde van de werken die zo'n 640 000 euro zullen kosten, is voorzien voor eind dit jaar. Viro vzw zal verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de nieuwe bewoners.
...

Het historische pand 't Valkennest werd door de gemeente Oostkamp aan 1.000 euro per jaar in erfpacht gegeven aan CVBA 't Valkennest, een samenwerking tussen Brugs dienstencentrum Viro vzw, vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' en enkele familieleden van mensen met een beperking, onder impuls van buurtbewoner Bart Vertriest. De villa wordt momenteel grondig en op een duurzame manier gerenoveerd. Het einde van de werken die zo'n 640 000 euro zullen kosten, is voorzien voor eind dit jaar. Viro vzw zal verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de nieuwe bewoners."Hier kunnen mensen nog echt deel uitmaken van het maatschappelijk weefsel", zegt Koen Dalle, algemeen directeur Viro vzw. "Het is de eerste keer dat we buiten Brugge zo'n project realiseren en we hopen dat er nog zullen volgen. De CVBA stelt inclusie voorop: de bewoners van 't Valkennest zullen zich integreren in de Oostkampse gemeenschap en de samenleving kan zich ook integreren in de villa. In een warme gemeente als Oostkamp zijn er inclusiekansen te over.""Kandidaat-bewoners moeten een vorm van zelfstandigheid en mobiliteit hebben, want om de toegankelijkheid te verhogen waren er niet zoveel mogelijkheden aangezien er niet aan de buitenkant van het gebouw mocht geraakt worden. Binnen mocht er enkel aan de niet-dragende structuren iets veranderd worden. Kandidaat-bewoners met een persoonsvolgend budget mogen contact opnemen via www.valkennest.be/wonen.""We zijn ook op zoek naar iemand die een speciale wending aan zijn leven wil geven: een bestaan als inwonende conciërge tussen de bewoners. Voor zo iemand wordt er in de villa een eigen studio ingericht met afzonderlijke toegang. Uiteraard moet de betrokken persoon een warm hart hebben voor mensen met een beperking en affiniteit hebben met de zorgsector. De modaliteiten zijn bespreekbaar. Interesse? (www.valkennest.be/conciërge).""Een derde maar niet onbelangrijke pijler is natuurlijk ook het aandeelhouderschap", vult initiatiefnemer Bart Vertriest aan. "De financiering is rond. Er is ook een lening aangegaan maar we willen vooral de financiële basis versterken. Wie sympathie heeft voor dit en mogelijke toekomstige projecten van de CVBA kan al investeren (Cat. C) vanaf 250 euro of een veelvoud daarvan met een maximum van 5000 euro. Ook over meerdere jaren kan men verschillende aandelen van 250 euro aanschaffen. Investeren in dit project is een duurzame en een sociale investering. We vragen een minimum engagement van vijf jaar. Vanaf het zesde jaar kan men uitstappen en het ingebrachte geld terugvragen. Als aandeelhouder wordt men uitgenodigd op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering en kan men op die manier het project mee opvolgen. Vanaf het derde jaar is een uitbetaling van een dividend mogelijk. Mensen die iets meer willen doen (Cat. B) kunnen een aandeel van 2500 euro of 5000 euro aanschaffen. (www.valkennest.be/aandeelhouder) Hieraan kan eventueel een bestuursmandaat gekoppeld worden. Uiteraard kan het project ook gesteund worden door een gift te doen."Wie een virtuele rondleiding in de villa 't Valkennest wil, kan via YouTube een kijkje nemen.(PH)