Op zaterdag 17 oktober was het de bedoeling dat 't Kringske, in samenwerking met vele andere Izegemse verenigingen, organisaties, scholen, kunstacademie Art'Iz en het Izegemse stadsbestuur, een actie in het kader van de 'Werelddag van verzet tegen armoede' op de Melkmarkt zou organiseren. Tussen 10 en 13 uur wilde men bij een kop koffie vanuit de verschillende organisaties het gesprek met de voorbijgangers aangaan. Bedoeling was het thema 'Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt' als leidraad te nemen.
...

Op zaterdag 17 oktober was het de bedoeling dat 't Kringske, in samenwerking met vele andere Izegemse verenigingen, organisaties, scholen, kunstacademie Art'Iz en het Izegemse stadsbestuur, een actie in het kader van de 'Werelddag van verzet tegen armoede' op de Melkmarkt zou organiseren. Tussen 10 en 13 uur wilde men bij een kop koffie vanuit de verschillende organisaties het gesprek met de voorbijgangers aangaan. Bedoeling was het thema 'Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt' als leidraad te nemen.Er zouden ook kunstwerkjes gemaakt worden. Die werkjes zouden dan blijvend zichtbaar zijn op de wandeling 'In mijn schoenen', een wandeling door Izegem uitgewerkt vanuit 't Kringske in samenwerking met de partners. Maar dit hele project is nu doorgeschoven naar 2021.'t Kringske is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. De leden en groepswerker Sarah Vancompernolle komen wekelijks op donderdagnamiddag samen in 't Koeterke in de Wijngaardstraat. Op die samenkomsten worden interne vormingen gegeven over een thema voorgesteld door de leden, wordt er gepraat over problemen die leden ervaren en wordt ook nagedacht over hoe er iets aan deze problemen kan veranderen, worden acties zoals de actie voor 17 oktober voorbereid,... Donderdagnamiddag was een tiental leden samengekomen in 't Koeterke. We mochten even aanschuiven. "De mensen kunnen hier vrij binnenstappen, maar worden vaak doorverwezen door bepaalde diensten of horen via-via van onze werking. In totaal telt onze groep 22 mensen, maar niet iedereen kan elke week komen." Onze opmerking dat we vooral omringd worden door dames, wordt bevestigd. "Er zijn ook enkele mannen, maar de dames vormen de grootste groep. Op sommige activiteiten tijdens de schoolvakanties zijn ook de kinderen welkom."In 't Kringske mogen de armen het woord nemen en dat doen ze dan ook gretig. Zeker toen we polsten naar hun ervaringen met de coronamaatregelen. "Voor ons is deze periode dubbel moeilijk. We zijn stuk voor stuk alleenstaanden en onze contacten werden nog beperkter. Wij voelen ook de prijsstijgingen aan. Met 70 euro weekbudget rondkomen is niet simpel en alles wordt duurder. In deze coronaperiode zijn de armen nog armer geworden", getuigt een dame.'t Kringske bestaat nu 15 jaar en heel wat mensen blijven ook komen. Sommigen komen hier al 15 jaar. "Soms haken mensen af omdat ze verhuizen en hier moeilijk kunnen geraken. Of anderen krijgen een job en kunnen zich niet meer vrijmaken. Maar de meeste mensen blijven komen."Armoede blijft een moeilijk bespreekbaar thema. Dat ondervinden deze mensen ook aan den lijve. "Zelfs bij familie moet je daarover niet beginnen. Je krijgt meteen een stempel. Hier kunnen we vrijuit over onze problemen praten. We leren hier veel bij van elkaar, geven elkaar tips. We zijn immers ervaringsdeskundigen in armoede.""We beschouwen dit als een familie, een warm nest. Ook buiten 't Kringske horen we elkaar wel eens, we bellen naar elkaar om te horen hoe het gaat. En ondanks onze problemen gaat het er hier niet depressief aan toe. We gieren het hier soms uit van het lachen. Als we hier op donderdagmiddag vertrekken zijn onze batterijen opnieuw opgeladen." De bijeenkomsten zijn helend voor de armen. "Voor mij is mijn donderdagnamiddag heilig", klinkt het in een andere getuigenis.Naast de vormende activiteiten is er in de zomer een barbecue, zijn er daguitstappen en een nieuwjaarsfeest... "En 17 oktober is onze feestdag", klinkt het. "Er is niemand die ervoor kiest arm te zijn. Maar eens je het bent is het moeilijk om uit die vicieuze cirkel te geraken."Het staat ook niet op iemands voorhoofd geschreven dat hij of zij arm is. "Mensen in armoede zijn krak in het verbergen van hun situatie", geeft de groepswerker nog mee. "Iedereen heeft wel zijn rugzak met problemen. De meeste mensen hebben al wat meegemaakt in hun leven. Onze maatschappij aanvaardt ook niet dat je niet rondkomt, maar dat is helaas de realiteit."