Het gebouw werd ontworpen door de toenmalige stadsarchitect en werd gebouwd door aannemer M. Heyman uit Nieuwkerke. De bouw zelf, gestart in 1998, liep al niet van een leien dakje. Tijdens de bouw werd de hoofdaannemer failliet verklaard waardoor de bouwwerken maanden hebben stil gelegen. Uiteindelijk was het gebouw af in juni 2001. Op zich is dit dus niet eens een oud gebouw, want het is slechts 18 jaar oud. "Een poetsvrouw had opgemerkt dat een dorpel van het gebouw verschoven was. We hebben daarom onmiddellijk de stabiliteit van het gebouw laten onderzoeken. Toen ik vorige vrijdag het verslag van de stabiliteitsingenieur kreeg, heb ik onmiddellijk beslist om het gebouw van het ontmoetingscentrum en van de buitenschoolse kinderopvang te sluiten. Als het over veiligheid gaat, wil ik geen enkel risico nemen. En die veiligheid kon niet meer worden gegarandeerd."
...

Het gebouw werd ontworpen door de toenmalige stadsarchitect en werd gebouwd door aannemer M. Heyman uit Nieuwkerke. De bouw zelf, gestart in 1998, liep al niet van een leien dakje. Tijdens de bouw werd de hoofdaannemer failliet verklaard waardoor de bouwwerken maanden hebben stil gelegen. Uiteindelijk was het gebouw af in juni 2001. Op zich is dit dus niet eens een oud gebouw, want het is slechts 18 jaar oud. "Een poetsvrouw had opgemerkt dat een dorpel van het gebouw verschoven was. We hebben daarom onmiddellijk de stabiliteit van het gebouw laten onderzoeken. Toen ik vorige vrijdag het verslag van de stabiliteitsingenieur kreeg, heb ik onmiddellijk beslist om het gebouw van het ontmoetingscentrum en van de buitenschoolse kinderopvang te sluiten. Als het over veiligheid gaat, wil ik geen enkel risico nemen. En die veiligheid kon niet meer worden gegarandeerd."Vorige vrijdag heeft een aannemer dan het gebouw gestut, zodat de Zwanefeesten van de KSA zonder risico konden doorgaan. De activiteiten van de KSA kunnen trouwens gewoon verder plaatsvinden. Met hun gebouw is er geen enkel probleem", legt schepen Björn Anseeuw (N-VA) uit.Ondertussen werd tijdens een overleg een overeenkomst bereikt met de KSA die haar gebouw heeft naast het instabiele gebouw. De vraag kwam van Bart Plasschaert (CD&V), schepen van jeugd. "Wij vroegen de KSA of ze eventueel open stond voor een gedeeld gebruik van hun lokalen. Met het OC zouden ze graag een minimale werking aanbieden aan hun cliënten met de focus op het toebedelen van maaltijden en de cafetaria, aangevuld met de basisactiviteiten", vertelt de schepen. De KSA besliste om hun meisjeslokaal ter beschikking te stellen. "Het meisjeslokaal van de KSA is goed voor een capaciteit van 40 plaatsen", vertelt schepen Maxim Donck (N-VA), bevoegd voor de Ontmoetingscentra. Volgende week worden de maaltijden nog verzorgd in OC Schaperye, de week daarna kunnen de mensen terug in Zandvoorde terecht. Momenteel hebben we voor twaalf verenigingen al een voorlopig onderkomen gevonden. Voor een zestal andere zijn we nog op zoek naar een oplossing. Het zomerbuffet van vrijdag 9 augustus gaat door in OC de Ballon. Het petanquetoernooi op 14 augustus kan gewoon doorgaan. Op 11 september was er in 't Kasteeltje nog een vertoning gepland in kader van het Filmfestival. De plaatselijke pastoor van de kerk liet ons weten dat die vertoning in de kerk kan doorgaan. We zoeken alleen nog een locatie voor het Halloweenfeest."Dat er nog een locatie gezocht wordt om het Halloweenfeest te laten doorgaan, doet vermoeden dat de heropening van het gebouw niet voor meteen is. "Vandaag is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de problemen", gaat Anseeuw verder. "De stabiliteitsingenieur is dat nu nog aan het onderzoeken zodat ze binnen enkele weken weten hoe we dit kunnen oplossen. Voorlopig is het dus nog te vroeg om te weten wie verantwoordelijk is voor deze problemen. Eerst moeten we daarvoor de oorzaak kennen. Maar gezien de hoofdaannemer failliet is en het gebouw door de toenmalige stadsarchitect ontworpen werd, is de kans groot dat de stad de kosten voor de nodige aanpassingen op zich zal nemen. Ook hier gaat veiligheid boven alles. We zullen de tijd nemen die nodig is om het gebouw in de toekomst op een veilige manier te gebruiken." Ook de kinderen van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) moeten voorlopig verhuizen. Zij krijgen een voorlopig onderkomen in basisschool De Puzzel, afdeling Meiboom. Olivier Allaert (42), vader van de negenjarige Lilly, voelt zich een beetje in de steek gelaten. "Onze dochter kon van daaruit te voet naar huis. Wij werken tot 18.30 uur, maar onze dochter wordt om 17.30 uur thuis opgehaald om te gaan sporten. Naar een BKO die verder gelegen is gaan, betekent voor ons een kleine ramp", vertelt Olivier. "Ik vroeg hen naar een alternatief om onze dochter eventueel naar het sportcentrum te brengen, maar dat leek niet mogelijk. Nochtans hebben ze wagens voor handen die ingezet worden om kinderen van de ene BKO naar de andere te brengen. Maar ik kreeg het antwoord dat er momenteel geen chauffeurs zijn die de wagens kunnen besturen. Ik heb alle begrip voor de situatie, maar wij kunnen toch moeilijk een hele maand niet werken daardoor? Uiteindelijk is er voor alles een oplossing en hebben we die na veel moeite ook gevonden. Maar het neemt niet weg dat we ons in de steek gelaten voelen. Eigenlijk maken ze zo van hun eigen probleem, ons probleem." Schepen Silke Beirens (Groen), bevoegd voor de BKO heeft begrip voor de situatie. "Met De Puzzel vonden we een voorlopige oplossing voor augustus. We willen sowieso de kinderen terug in hun eigen wijk. Desnoods werken we met containers. Momenteel zijn we bezig met prijzen te vergelijken. Van zodra er verder nieuws is, wordt iedereen op de hoogte gebracht, maar voorlopig is dat de enige oplossing", aldus de schepen.