De opbrengst van de veiling is bestemd voor de hulpverlenende dienst Tejo Kortrijk die er is voor kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar die het eventjes niet zien zitten en gratis hulp vragen aan een therapeut van de Kortrijkse Tejo-afdeling aan de Wijngaardstraat.
...