‘t Ferm, wzc en gemeente werken samen aan warme buurt

Het wzc Rustenhove, de gemeente Ledegem en vzw ‘t Ferm slaan de handen in elkaar om een ‘Warme Buurt’ te creëren. We zien Bart Dochy, Els Cokelaere, Greta Vandeputte, Mieke Vanpoucke, Sabine Despiere, Johan Demyttenaere, Wally Corneillie, Eva Demeyere, Sybille Geldhof en Danny Demeersseman. © Jan Stragier
Bert Feys
Bert Feys Medewerker KW

Het woonzorgcentrum Rustenhove, de gemeente Ledegem en vzw ‘t Ferm slaan de handen in elkaar en willen onder de vlag van ‘Warme Buurt’ met verschillende initiatieven jong en oud samenbrengen.

Vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een projectoproep om zorgzame buurten te creëren. Het woonzorgcentrum Rustenhove, de gemeente Ledegem en de organisatie voor mensen met een beperking ‘t Ferm dienden samen een projectaanvraag in en werden weerhouden door de jury. “Hierdoor kan, gespreid over de komende twee jaar, 100.000 euro aan Vlaamse subsidies en nog eens 100.000 euro aan cofinanciering van de projectpartners zelf geïnvesteerd worden om van Ledegem een nog warmere buurt te maken”, aldus schepen voor Sociale Zaken Wally Corneillie (CD&V/VD).

Het woonzorgcentrum Rustenhove is de voortrekker binnen het project dat streeft naar een zorgzame en warme buurt. “Een zorgzame buurt is een buurt waar mensen op een comfortabele manier thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen met de nodige ondersteuning van kennissen, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Het is een buurt waar mensen elkaar leren kennen en om elkaar bekommerd zijn”, omschrijft Johan Demyttenaere, directeur van Rustenhove.

World Café

Om een dergelijke omgeving te realiseren starten de partners verschillende initiatieven op. “In Rustenhove willen we een informatiepunt voor complexere zorgnoden aanbieden. Om de goede samenwerking tussen alle professionele zorgverleners onderling verder te versterken zullen er regelmatig netwerkmomenten en studie-avonden georganiseerd worden. We willen dat elke bewoner toegang heeft tot de best mogelijke zorg en zeker kan zijn van alle bestaande rechten”, aldus Johan.

De drie partners gaan ook aan de slag met de gemeentemonitor. Het is de bedoeling dat er per deelgemeente een ‘World Café’ georganiseerd wordt. Tijdens die samenkomsten komen thema’s als zorg, veiligheid, financiële steun, mobiliteit, vrijwilligerswerk en verbondenheid met de buurt aan bod. “Zo willen we de kracht en de kennis van elke buurt inzetten om onze zorg te versterken.”

Momenteel worden er al vanuit het lokaal dienstencentrum De Kring tal van activiteiten georganiseerd. De drie partners willen het aanbod verder uitbreiden.

Buurtpunten

“Naast het bestaande lokaal dienstencentrum willen we in elke deelgemeente een buurtpunt organiseren”, aldus Danny Demeersseman van ‘t Ferm.

In Rollegem-Kapelle komt dit buurtpunt op termijn op de site van ‘t Capellehof, waar ook ‘t Ferm en Mariënstede een stekje zullen hebben. In Sint-Eloois-Winkel wordt er gekeken naar de site van de assistentiewoningen langs de Smissestraat. “Daar is er nog een gezamenlijke ruimte die gebruikt kan worden. Voor grotere evenementen kunnen we in samenspraak met de gemeente uitwijken naar andere zalen”, aldus Johan. Een van de opties in de toekomst is het buurthuis langs de Gullegemsestraat waar nu nog aan gebouwd wordt.

De drie partners willen nog voor de zomer starten met het ‘World Café’. “Als corona dat toelaat natuurlijk. Moest de coronacrisis achter de rug zijn, dan hebben we het ideale moment gekozen om dit mooie project op te starten. De voorbije periode was het moeilijker om mensen bij elkaar te brengen en sociaal contact te zoeken. Met onze samenwerking en de verschillende acties willen we graag dat sociaal contact opnieuw bevorderen en inspelen op wat er leeft in de gemeente.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.