https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

‘t Ferm in Ledegem is straks de plaats voormensen met een beperking

Danny Demeersseman zet zijn schouders onder 't Ferm: "We kiezen bewust voor kleinschaligheid." © (Foto Jan Stragier)
Philippe Verhaest

‘t Capellehof krijgt met ‘t Ferm straks een nieuwe en uiterst zinvolle invulling. Het dagcentrum voor volwassenen met een (mentale) beperking gaat op 1 september van start in het voormalig gemeentehuis van Rollegem-Kapelle en hoopt in de loop van 2019 of 2020 naar ‘t Capellehof te verhuizen.

Sint-Eloois-Winkelnaar Danny Demeersseman (54), die straks coördinator van ‘t Ferm wordt, heeft er al een hele carrière in de dagcentrumsector op zitten. Momenteel is hij al vijftien jaar aan de slag bij Dagcentrum De Pelgrim in Heuvelland, maar binnenkort kiest hij voluit voor ‘t Ferm.

“Een dagcentrum voor volwassenen met voornamelijk een mentale beperking in onze regio is echt wel nodig”, begint hij. “De vraag is groot en tegelijk spelen we in op de nieuwe visie rond de persoonsvolgende financiering. Daarbij krijgen personen met een beperking via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zelf een budget toegekend, waarmee ze hun zorg kunnen inkopen. Dit biedt ook de mogelijkheid om een initiatief als ‘t Ferm op poten te zetten. Wij richten ons op de regio rond Ledegem, Roeselare, Izegem, Lendelede… waar er een eerder beperkt aanbod aan dagondersteuning is.”

Betrokken ouders

Tegelijk kiest ‘t Ferm bewust voor kleinschaligheid. “De meeste bestaande organisaties maken nu resoluut de keuze voor fusies om zoveel mogelijk diensten aan een zo breed mogelijke regio aan te bieden. Wij opteren voor de omgekeerde weg en willen maximaal vijftien mensen uit de eigen streek een zinvolle dagbesteding bieden.”

Dat doet Danny niet alleen. Hij krijgt de steun van Tine Vandamme uit Bellegem, Jan Devos, Hilde Demets en Filip Porte. Die laatsten zijn de ouders van Luka, een jongere met een beperking. “Een belangrijk gegeven, want Hilde en Filip weten perfect aan welke noden voldaan moet worden.”

“Op termijn moet het mogelijk zijn om onze mensen ook in de bibliotheek of bij gemeentelijke diensten te laten werken”

“Door onze kleinschaligheid kunnen we een kwalitatieve ondersteuning garanderen en ouderparticipatie wordt een hoeksteen van onze werking.”

‘t Ferm schiet op 1 september uit de startblokken, maar zal dat nog niet in ‘t Capellehof kunnen doen. “De site moet eerst grondig gerenoveerd worden”, argumenteert Danny. “Maar we kunnen voorlopig terecht in het voormalig gemeentehuis van Rollegem-Kapelle, op een steenworp van onze toekomstige thuis. Eens ‘t Capellehof voltooid is, zullen we verhuizen en huren we de site van de gemeente Ledegem. We hopen in 2019 of 2020 onze definitieve stek te kunnen innemen, maar ondertussen zullen we er wel al actief zijn. Zo zullen we er onze eigen dieren verzorgen en ook onze groenten kweken. Het resultaat daarvan kunnen we dan weer in onze eigen keuken gebruiken.”

De werking van ‘t Ferm is geschoeid op de ambitie om alle gebruikers een zinvolle dagbesteding te bezorgen. “We zullen elke weekdag van 9 tot 17 uur geopend zijn en zetten in op dagelijkse taken: samen koken, poetsen, de dieren verzorgen, tuinieren en groenten verwerken, sporten, vormingsactiviteiten… Maar we willen ook buiten onze eigen muren actief zijn. Zo moet het mogelijk zijn om onze mensen aan begeleid werken te laten doen. Bijvoorbeeld door hulp te bieden in de lokale bibliotheek of gemeentelijke diensten te ondersteunen.”

Veel respons

Dat ‘t Ferm een succes zal worden, blijkt nu al uit de respons. “We hebben al acht aanmeldingen, waarvan drie mensen een budget voor 2018 kregen toegewezen. De andere vijf hebben een budget voor 2019. We hopen om straks met een zevental mensen van start te kunnen gaan en zo verder op te bouwen. Eens de vijftien plaatsen ingevuld zijn, zullen we met vijf mensen fulltime bij ‘t Ferm aan de slag zijn.”

Info: www.tferm.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.