"Het getroffen personeelslid krijgt de nodige verzorging. De kinderopvang nam contact op met de arts van Kind en Gezin. Er is meteen een contactonderzoek gestart en de begeleidsters van de getroffen locatie worden momenteel getest", zegt de bevoegde schepen Joachim Jonckheere.
...

"Het getroffen personeelslid krijgt de nodige verzorging. De kinderopvang nam contact op met de arts van Kind en Gezin. Er is meteen een contactonderzoek gestart en de begeleidsters van de getroffen locatie worden momenteel getest", zegt de bevoegde schepen Joachim Jonckheere. "Om verdere verspreiding te voorkomen, hebben we als gemeentebestuur, na overleg met Kind & Gezin, beslist om beide bubbels (kleuter en lager) op de locatie Zonnebeke te sluiten. De kinderen en de medewerkers die tot de bubbel behoren die begeleid werd door de besmette medewerker, worden verplicht 14 dagen in quarantaine geplaatst. Zij moeten ook een covid-test ondergaan bij de huisarts."De kinderen en de medewerkers uit de andere bubbel van de locatie Zonnebeke worden sterk aangeraden om contact op te nemen met de huisarts voor de eventuele afname van een covid-test", verduidelijkt de schepen. Volgende week is er centrale opvang op de locatie Beselare. "De kinderen van de bubbel waar de besmette begeleidster niet mee in contact kwam, kunnen naar de centrale opvang maar we raden zeker aan een covid-test te laten afnemen. Dit om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan." De schepen heeft woorden van lof voor de medewerkers. "Ze hebben de situatie heel juist en adequaat aangepakt. In een korte tijdspanne werd contact opgenomen met alle ouders om de situatie uit te leggen.""Het is zeker niet prettig met dergelijke zaken geconfronteerd te worden. Daarom zou ik een oproep doen aan iedereen om alle richtlijnen opgelegd door de overheid in acht te nemen, want het virus is zeker nog niet verdwenen. Als je er zo direct mee in contact komt, stelt dit toch tot nadenken", besluit de schepen. (NVZ)