Schepen Verheye zei dat Lore Mariën van Ovam al een toelichting gaf over het organiseren van evenementen en herbruikbaar cateringmateriaal. "We vernamen dat 90 procent recycleren bij gebruik wegwerpmateriaal niet wordt gehaald. Coca Cola is zelfs hardleers en voert negatieve reclame tegen de maatregel. De bierleveranciers springen mee op de kar en leveren bekers in alle vormen. Met het schepencollege hebben we beslist om deel te nemen aan de groepsaankoop van de provincie. Dit enkel voor intern gebruik, zoals in de bib, jeugdwerking, Villa Max, scholen. Iedereen i...