Enkele leden van de actiegroep kregen donderdag een bericht van het bisdom. Ze werden uitgenodigd naar het bisdom in Brugge en dit om een gesprek te voeren met bisschop Lode Aerts. Er werden al tal van acties ondernomen om priester Luk Brutin in de kerk van Zwevezele te houden. De actievoerders, de parochianen en de priester zelf bli...