Swop&Go een van de winnaars burgerbudget: “Trots om Kortrijkzaan te zijn”

De winnende projecten van het burgerbudget werden woensdagavond bekendgemaakt in Heule. © Kurt Deschuytener
Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

In de Lokaalmarkt te Heule werd woensdagavond de buurtcomités en SAVE netwerken bedankt voor hun vrijwillige inzet om van Kortrijk de leukste stad van Vlaanderen te maken. Tijdens dit wijkparlement maakte Stad Kortrijk ook de acht winnende projecten van de eerste editie van het burgerbudget bekend. Een van de winnaars is het ruilpinitiatief Swop&Go.

Het burgerbudget is een budget dat de stad ter beschikking stelt aan de inwoners van Kortrijk om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren om de stad en deelgemeenten leefbaarder of aantrekkelijker te maken. De voorstellen die de laatste ronde hebben gehaald, werden door een burgerjury beoordeeld.

Zij beslisten welke projecten ondersteund worden met het burgerbudget. Uiteindelijk krijgen acht van de 46 ingediende initiatieven een financieel duwtje in de rug, samen goed voor 100.000 euro. SWOP&GO is een van die winnaars.

Aankoop bakfiets

SWOP&GO werd zes jaar geleden opgericht door moeder Katrien Maes (57) en een dochter Magali Goeminne, beide tewerkgesteld in de sociale sector. Allebei stelden ze vast dat te veel kinderen worden uitgesloten op basis van kledij. Bij SWOP&GO, te vinden in de Deelfabriek in de Damastweversstraat, kan je als mama of papa terecht voor het ruilen of schenken van kinderkledij van 0 tot 14 jaar.

Nu wil de ruilwinkel met het gewonnen budget een bakfiets aankopen om met hun aanbod naar de meest kwetsbare gezinnen te trekken zodat deze niet langer moeten sleuren met materiaal.

Dochter Magali Goeminne en moeder Katrien Maes (57) richtten Swop&Go zes jaar geleden op.
Dochter Magali Goeminne en moeder Katrien Maes (57) richtten Swop&Go zes jaar geleden op. © Kurt De Schuytener

“Het is voor veel gezinnen moeilijk om alles veilig thuis te krijgen. Kleding, materiaal en speelboxen te voet meenemen met kinderen of een buggy aan de hand is niet evident. Daarom laten sommige gezinnen hun kinderen soms alleen thuis of moeten een kind nog eens alleen terugkeren naar de winkel om de rest van het materiaal op te halen. Met een bakfiets hopen we kwetsbare gezinnen te helpen.

Zo wordt de drempel verlaagd en kunnen ze vaker beroep doen op het aanbod van de ruilwinkel. SWOP&GO is echter niet alleen bedoeld voor mensen uit kansarmoede met een beperkt budget, maar ook vanuit een ecologische overtuiging”, zegt Katrien.

Er zijn meer dan 900 families ingeschreven bij SWOP&GO. Gemiddeld komen er op een woensdagnamiddag 35 gezinnen kleren ruilen. Op een week tijd wordt dus heel wat werk verzet, Katrien is dan ook super trots op de vrijwilligers.

Ook de mobiele sociale kruidenier Musette Bicyclette is een van de winnaars van het Burgerbudget.
Ook de mobiele sociale kruidenier Musette Bicyclette is een van de winnaars van het Burgerbudget. © Kurt Deschuytener

“Ik ben een mama die komt ruilen en ben ook sinds drie jaar vrijwilliger bij SWOP&GO, ik help er iedere maandagmorgen. Daar help ik mama’s kiezen en geef ik uitleg. Ik vind het een super mooi initiatief. Daarnaast is het ook ecologisch want kindjes groeien zo snel en je kan die kleren dan gewoon ruilen”, voegt Tatu Neirynck (37) er aan toe.

“We zijn uiteraard heel blij dat we het budget hebben binnengehaald. Ik ben trots om Kortrijkzaan te zijn om zo’n mooie initiatieven mee te maken. We gaan zo snel mogelijk overgaan tot de aankoop van de bakfiets”, besluit Katrien.

Andere projecten

Ook zeven andere Kortrijkse projecten kregen een budget toebedeeld. Burgemeester Ruth Vandenberghe: “Het waren allemaal heel waardevolle projecten. We engageren ons om de projecten die uit de boot zijn gevallen op een of andere manier te ondersteunen, zodat deze toch gerealiseerd kunnen worden, maar dan helaas op dit moment zonder budget.”

“Er komt deze legislatuur zeker nog een tweede editie, we zullen ook bekijken of de niet weerhouden projecten via andere programma’s van de stad kunnen gerealiseerd worden.”

Streetart in Aalbeke centrum (€ 2.100)

Thomas Maris woont in Aalbeke en is street-artkunstenaar. Werk van hem vind je op diverse plaatsen in de wijde omgeving, ook in Kortrijk. Waar Thomas nog geen muur onderhanden heeft genomen, is in zijn eigen gemeente. Daar wil cultuurminnend Aalbeke iets aan doen. Met de steun van het burgerbudget zal Thomas een kunstwerk maken van 15 m²

Heule Watermolen, fotobanner van de oude watermolen (€ 5.000)

Het project bestaat uit een grote banner met een foto van de ouder watermolen die vroeger langs de Heulebeek gesitueerd was. Het molenhuis staat er nog, maar de molen zelf en het rad zijn al lang verdwenen. Met de levensgrote foto tegen de muur van het oude molenhuis, op de oever langs de Heulebeek, willen ze de geschiedenis van Heule-Watermolen onder aandacht brengen

Artistieke (school)straten in de omgeving van ’t Hoge (€ 20.000)

Met het burgerproject willen ze de nadruk leggen op schoolomgevingen. Zo kunnen ze de (school)straten heroveren samen met kinderen van de school. De (jonge) bewoners van de stad Kortrijk worden de artiesten van de straat. Het wordt een educatief traject om de publieke ruimte op kindermaat te ontwerpen. Door de jonge bewoners te betrekken leren ze omgaan met cultuur en het verkeer.

Musette Bicyclette, de mobiele sociale kruidenier (€ 20.000)

Armoede schuilt overal. De voedselbank heeft nog nooit zoveel aanvragen gekregen en in Kortrijk zijn nog nooit zoveel sociale maaltijden bereid. Toch zijn er nog heel wat mensen die niet bereikt worden. Mensen die in verdoken armoede leven, die moeilijk te been zijn, de weg niet kennen naar het aanbod of voor wie hulp vragen een te grote drempel is. Met de mobiele sociale kruidenier gaan ze op zoek naar hen.

De Parkiet, Heule (€ 4.250)

De gloriëtte in het park vormt de uitvalsbasis voor De parkiet, een plaats waar buurtbewoners, passanten, vriendengroepen, gezinnen en verenigingen terechtkunnen om te komen ‘spelen’. Deze loctaie wordt onderhanden genomen.

‘t Bosselke, multifunctionele ontmoetingsplek onder de bomen, Rollegem (€ 28.750)

Het gaat om een klein, verdoken stukje bos achter het Rollegemse Buurthuis waar de initiatiefnemers een houten constructie zullen bouwen dat moet dienen als rustplaats, ontmoetingsplaats, podium, speelzone of buitenklas.

Gravelkids (€ 10.900)

Mountainbiken en gravelfietsen wordt steeds populairder. Jammer genoeg zijn er weinig plekken waar kinderen op een veilige manier hun fietsding kunnen doen met bmx, mountainbike of crossfiets. Met het budget wordt een fietsdeelsysteem opgericht waarvan de fietsen dienen om te crossen door de bossen. Gewone kinderfietsen zijn daar vaak niet voor geschikt. Daarnaast worden de reeds bestaande fietspaden in het bosje aangepast waar nodig, dit om de omliggende natuur te beschermen. Ook de veiligheid wordt op bepaalde punten aangepakt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.