De Mennefeesten op de Heilig-Hartparochie in Ingelmunster zijn al 40 jaar jong. In de voorbije jaren maakte het bestuur hoogtes en laagtes mee, maar toch bleven de Mennefeesten altijd bestaan volgens dezelfde formule met veel gulheid voor de kinderen, volwassenen en senioren. Van de bestuursleden van het eerste uur zijn er 40 jaar later nog altijd drie bij, namelijk Géry Vanneste, Johny Demeestere en Pierre Buyse. Sinds enkele jaren werken ze ook met een technisch bestuur dat geïntegreerd is in het huidig best...