Stuur Stad Ieper jouw dromen voor Vlamertinge

Schepen Philip Bolle (SP.A) op de locatie waar bedrijventerrein Hoge Akker II moet komen. (foto TOGH)
Schepen Philip Bolle (SP.A) op de locatie waar bedrijventerrein Hoge Akker II moet komen. (foto TOGH)
Tom Gheeraert

Onder de noemer ‘Droom jouw Vlamertinge!’ roept Stad Ieper Vlamertingenaren op om hun stem te laten horen over hoe zij hun dorp zien in de toekomst. Die input moet haar weerslag krijgen in een nieuw RUP Vlamertinge. Eerder mochten ‘ambassadeurs’ van Vlamertinge hun mening geven.

Vlamertinge werd in het GRS Ieper, samen met Boezinge en Elverdinge, aangeduid als ‘hoofddorp’. Voor elk van deze drie hoofddorpen maakt Stad Ieper nu een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op, waarin uitspraken worden gedaan over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden binnen het dorp, maar ook over de bescherming van de open ruimte rond het dorp, de relatie met de stad en tussen dorpen onderling.

“Vlamertinge komt eerst aan bod, vervolgens Boezinge en Elverdinge”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (SP.A). “De ‘startnota’ van het RUP is afgerond. Daarin worden de doelstellingen van het plan beschreven: hoe kan Vlamertinge als dorpskern versterkt worden? Waar kan bijkomend woonaanbod ingezet worden? Waar is meer ruimte voor waterbuffering nodig? En welke effecten op mens, natuur, milieu, mobiliteit, water… brengen deze doelstellingen met zich mee? De startnota is nog tot 9 maart in raadpleging. Gedurende die periode horen we graag zo veel mogelijk opmerkingen bij de nota. Aarzel dus niet om ze ons door te sturen.”

Eerder werden al de ‘ambassadeurs’ van Vlamertinge om hun mening gevraagd. “Omdat Vlamertinge geen dorpsraad heeft – Elverdinge bijvoorbeeld wel – werken we hier met ‘ambassadeurs’”, legt Philip Bolle uit. “Dat zijn inwoners uit Vlamertinge die we geselecteerd hebben uit de diverse raden, verenigingen, scholen, woonzorgcentrum en andere belangenorganisaties en geïnteresseerden. Met die ambassadeurs gaan we aan de slag, samen met een studiebureau dat ons daarin begeleidt. De bedoeling is dat inwoners maximaal betrokken worden bij de mogelijke toekomstige ontwikkeling van hun dorp.”

Brochures

Online vind je de nodige info en mogelijkheid om te reageren op www.ieper.be/droom-jouw-vlamertinge. Vorige week zaterdag werden al 500 brochures afgedrukt zodat deze bedeeld konden worden bij de handelaren, alsook aan de senioren via OKRA, de seniorenraad, het OC en de plaatselijke bib. Ook aan de ambassadeurs wordt gevraagd om in te staan voor de verspreiding van de gedrukte exemplaren. “Hoe meer ruchtbaarheid we kunnen geven aan het project, hoe beter. Want met de coronamaatregelen is het niet eenvoudig om de inwoners maximaal te bereiken”, zegt de schepen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.