Door een verkaveling van percelen grond aan de Oudstrijderslaan en de Vierkeerstraat in Bavikhove zijn er aan de Oudstrijderslaan geen huisnummers meer beschikbaar. Om de volledige laan niet te moeten hernummeren, stelde het schepencollege voor een gedeelte van de Oudstrijderslaan tussen het kruispunt met de Bavikhoofsestraat en het kruispunt met de Vierkeerstraat te herbenoemen.
...

Door een verkaveling van percelen grond aan de Oudstrijderslaan en de Vierkeerstraat in Bavikhove zijn er aan de Oudstrijderslaan geen huisnummers meer beschikbaar. Om de volledige laan niet te moeten hernummeren, stelde het schepencollege voor een gedeelte van de Oudstrijderslaan tussen het kruispunt met de Bavikhoofsestraat en het kruispunt met de Vierkeerstraat te herbenoemen. "Er blijkt in Vlaanderen een gebrek te zijn aan vrouwelijke straatnamen. Ook in Harelbeke zijn die schaars. Harelbeke zou daar dus een steentje kunnen bijdragen. Daarom ijverde Vrouw en Maatschappij Harelbeke er bij monde van Rosanne Mestdagh ook vanuit de gemeenteraad voor om bij het toekennen van nieuwe straatnamen, meer rekening te houden met vrouwelijke belangrijke personen uit het rijk Harelbeekse verleden", zeggen voorzitters van V&M Harelbeke Martine De Ceuninck en Evelyne Buyck. Vrouw en Maatschappij Harelbeke voerde daarom actie voor 'Meer Vrouw op Straat'. De aanleiding daarvoor was dat journaliste Sofie Lemaire had vastgesteld dat in Vlaanderen maar liefst 85 procent van de straten die vernoemd zijn naar personen bleek te verwijzen naar een man. "Ook Harelbeke doet het niet beter dan het Vlaamse gemiddelde aangezien tot op heden slechts twee straten naar vrouwen werden vernoemd, namelijk Gravin Adelahof en Koningin Astridlaan", vertelt raadslid Rosanne Mestdagh. "Op vraag van Vrouw en Maatschappij van CD&V werd er gekozen om een vrouwelijke straatnaam toe te kennen."Er werd informeel advies ingewonnen bij de cultuurraad en de heemkundige kring De Roede. Die liet weten dat er historisch gezien weinig gelieerd is aan deze specifieke locatie. "Er was geen lijn of thema te herkennen in de bestaande omliggende straatnamen. Zij vonden ook geen individu uit Bavikhove van het vrouwelijke geslacht in de lokale geschiedenis terug. Verwijzend naar het vlasverleden van Bavikhove zou wel een collectieve vrouwelijke straatnaam kunnen worden gegeven: Wiedsterstraat, Vlaswiedsterstraat, Spinsterstraat, Vlasspinsterstraat, Thuisweefsterstraat", zegt schepen Kathleen Duchi. "De cultuurraad liet weten, aangezien er een vrouwennaam gevraagd wordt, te kiezen voor Madeleine Duchi." Madeleine Duchi begon als onderwijzeres in Bavikhove. Door haar huwelijk moest ze stoppen met dit werk, maar ze bleef kinderen die het moeilijk hadden les geven van thuis uit. Ze was de eerste vrouwelijke Bavikhoofse politica met een mandaat in de COO, de Commissie van Openbaren Onderstand. Kinderen met een beperking ging ze samen met haar man met de auto ophalen in Bavikhove, Hulste, Harelbeke, Kuurne en Lendelede: om ze per geïmproviseerde taxi naar een school te brengen waar het onderwijs zo goed mogelijk aan de noden van deze kinderen was aangepast."Madeleine Duchi liet nooit na om mensen te helpen waar ze kon en waar ze het verschil kon maken. Zo is er een verhaal bekend van meisjes die ze in huis nam nadat de thuissituatie uit de hand liep", vertelt Rosanne. "Met deze nieuwe straatnaam nemen we als stad opnieuw een stap vooruit in de roldoorbrekende beeldvorming voor vrouwen en mannen binnen het gelijke kansenbeleid", besluit schepen van Welzijn bevoegd voor Gelijke Kansen, Lynn Callewaert. Het college opteerde voor een vrouwelijke straatnaam en koos principieel voor de Madeleine Duchilaan. De nieuwe straatnaam diende principieel vastgesteld te worden, wat ook unaniem gebeurde. Aansluitend aan deze beslissing volgt nu een openbaar onderzoek van minstens 30 dagen.