Studie moet duidelijk maken waar geurhinder op Heernisse vandaan komt

© ACK
Redactie KW

In en rond het industriegebied Heernisse wordt al geruime tijd regelmatig geurhinder gemeld en waargenomen. Via een geurstudie gaat men nu op zoek waar de hinder vandaan komt.

De omgevingsinspectie van het Vlaams Departement Omgeving kreeg in de loop van 2019 en 2020 regelmatig meldingen van bewoners en exploitanten uit de buurt over geurhinder. Ook de stadsdiensten van Diksmuide ontvingen verschillende klachten. Om een beeld van de omvang en ernst van de geurhinder te krijgen, voert de milieu-inspectie de komende maanden met eigen middelen een professionele geurstudie uit.

“De oorzaak van geurproblemen vinden en bepalen of de waargenomen geur al dan niet aanvaardbaar is, is geen gemakkelijke oefening. Daarom zal de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO nu in onze opdracht de geurproblematiek onderzoeken”, zegt Pieter Decock, milieu-inspecteur bij het Vlaams Departement Omgeving. “Ons stadsbestuur pleegde al verschillende keren overleg met de milieu-inspectie van het Vlaams Departement Omgeving. We zijn bijzonder tevreden dat de inspectie overgaat tot een geurstudie“, aldus Marc Deprez, schepen voor Milieu in Diksmuide.

Snuffelmetingen

De komende maanden zullen geurexperten zogenaamde ‘snuffelmetingen’ uitvoeren in de buurt. Daarbij wandelen ze rond in de buurt en proberen ze de geurpluim van elk van de bedrijven af te bakenen. Aan de hand van tien zo’n snuffelploegmetingen wordt de jaarlijkse geurimpact van de betrokken bedrijven gemodelleerd. Op basis van die impact wordt bepaald of de geur al dan niet aanvaardbaar is. Die beoordeling is anders voor een industriegebied dan voor een woonzone.

Geurdagboek

Daarnaast zullen verschillende mensen in de buurt gevraagd worden om drie maanden lang een geurdagboek bij te houden. In zo’n dagboek wordt op verschillende momenten van de dag bijgehouden of er al dan niet geur waargenomen wordt en hoe hinderlijk ze is. Op het recyclagepark van Diksmuide zal ook nog een meteomast geplaatst worden. “Zo’n meteomast brengt weersomstandigheden zoals wind en temperatuur in kaart. Die gegevens koppelen we aan de geurwaarnemingen”, zegt Pieter Decock.

De studie moet nagaan waar de geur vandaan komt en of er bijkomende maatregelen nodig zijn. De resultaten van de studie worden verwacht in het voorjaar van 2021. Het stadsbestuur en de Vlaamse overheid hopen hiermee een beter beeld van de problematiek te krijgen, zodat duidelijk wordt of er al dan niet bijsturingen nodig zijn.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.