Studie- en gezinsondersteuning van Katrol nu ook in Harelbeke

Fatima, Lynn Callewaert, Francis Pattyn, Jamaii Terryn, Virginie Leenknegt en de kinderen Adam en Anas.© LOO
Fatima, Lynn Callewaert, Francis Pattyn, Jamaii Terryn, Virginie Leenknegt en de kinderen Adam en Anas.© LOO
Redactie KW

Katrol, een project van het Centrum van Algemeen Welzijnswerk (CAW) Zuid-West-Vlaanderen, biedt studie- en gezinsondersteuning aan huis aan in Harelbeke. Dit voorjaar startte de Katrol in vijf Harelbeekse gezinnen.

De stad Harelbeke zet in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind en startte een Katrolwerking op in Harelbeke. De Katrol wil via studie- en gezinsondersteuning aan huis de onderwijskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen verhogen.

“We kiezen er bewust voor te werken met gezinnen met kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste of tweede leerjaar. Via wekelijkse huisbezoeken van een student die een sociale of onderwijsgerichte opleiding volgt, wordt gewerkt aan de studie- en onderwijscultuur in het gezin. Kinderen worden ondersteund bij hun schoolse taken en studievaardigheden, de zelfredzaamheid van de ouders wordt verhoogd en de communicatie met de school en andere diensten wordt verbeterd”, duidt Virginie Leenknegt als medewerker Team Katrol & schoolopbouwwerk van CAW.

“Bovendien bereiden toekomstige leerkrachten en welzijnswerkers zich voor op de diversiteit in hun latere beroepspraktijk en krijgen ze zicht op gezinnen die in armoede leven”, aldus schepen van Welzijn Lynn Callewaert (CD&V). De ploeg die een gezin begeleidt bestaat uit een ankerfiguur van CAW en een student.

Een verrijking

Dit voorjaar startte de Katrol in vijf Harelbeekse gezinnen. Een van die gezinnen is de familie Lamaite uit Harelbeke met de zonen Adam en Anas, die naar de VBS St Rita gaan op wijk Zandberg.

Adam (8) zit in het tweede leerjaar en Anas (5) in het derde kleuterklasje. Beiden spelen graag voetbal. “Ik geef zelf geen bijles, maar ondersteun hen bij het huiswerk en begeleid hen. Ook broers en zusjes worden geholpen. Adam gaat bijzonder goed vooruit. Hij is pas enkele maanden bezig en maakt snel vorderingen met de taal. Als mama Fatima iets niet begrijpt, vertaalt Adam dat”, zegt studente Jamaii Terreyn.

“Wij hebben ons aangesloten bij Katrol, omdat we merkten dat de punten van onze kinderen op school niet zo goed waren. Wij vinden het belangrijk dat ze alle leerstof die ze krijgen op school ook begrijpen. Als ouders zijn we de Nederlandse taal niet zo machtig, waardoor het voor ons moeilijk is om de agenda’s van de kinderen te controleren op wat ze moeten meehebben en welke taken er ingediend moeten worden. Ook dit was een belangrijke reden”, aldus Fatima.

“Ik vind de ondersteuning goed. Wij kunnen bij de studenten terecht met al onze vragen. Hun Nederlandse taal is al veel beter geworden. Door de ondersteuning hebben wij als gezin al veel plaatsen in Harelbeke leren kennen, waar wij nog geen weet van hadden.” Een verrijking? “Zeker. De kinderen hun punten zijn al een beetje verbeterd. Sommige moeilijkheden voor de kinderen hadden wij zelf nog niet opgemerkt. Daar kunnen wij nu verder aan werken.”

Onderwijskansen

Vanaf september kunnen nog eens tien gezinnen het traject volgen. De gezinnen worden aangemeld via de zorgcoördinatoren van de Harelbeekse basisscholen. “Toekomstige leerkrachten en welzijnswerkers bereiden zich zo voor op de diversiteit in hun latere beroepspraktijk en krijgen zicht op gezinnen die in armoede leven. Dit zal de onderwijskansen van kinderen in kwetsbare gezinnen verhogen”, aldus schepen Callewaert tot besluit.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier