In april 1920, vlak na de Eerste Wereldoorlog ontstond er een studentenvereniging met historische namen uit de geschiedenis van Oedelem en Beernem. De leden zongen Vlaamse liedjes, gingen op bedevaart naar Assebroek, bezochten de regionale kermissen en dronken veel bier. Dezelfde maand heeft de studentenclub die toen 'De Beverhoutszonen' als naam had, officieel haar vlag ingehuldigd en gezegend in de kerk in Oedelem met na de mis een ommegang rond de Oedelemse dorpskom. Het historische handgeschreven Gildeboek met daarin de verslagen van 1918 tot 1938 en het Vlaemsche zangboek van den Oedelemschen studentenbond is volkomen intact bewaard.
...

In april 1920, vlak na de Eerste Wereldoorlog ontstond er een studentenvereniging met historische namen uit de geschiedenis van Oedelem en Beernem. De leden zongen Vlaamse liedjes, gingen op bedevaart naar Assebroek, bezochten de regionale kermissen en dronken veel bier. Dezelfde maand heeft de studentenclub die toen 'De Beverhoutszonen' als naam had, officieel haar vlag ingehuldigd en gezegend in de kerk in Oedelem met na de mis een ommegang rond de Oedelemse dorpskom. Het historische handgeschreven Gildeboek met daarin de verslagen van 1918 tot 1938 en het Vlaemsche zangboek van den Oedelemschen studentenbond is volkomen intact bewaard. "Ik heb deze documenten een week in bruikleen gekregen en ben van plan deze te kopiëren zodat alle leden ze kunnen inkijken", zegt Johan de Jaegher. "Die zullen dan ook in de loop van dit jaar op onze volgende activiteiten gebruikt worden. Vandaag willen wij na 100 jaar nog eens vieren met 100 aanwezige oud-studenten. De vlag en het schild van studentenclub 'De Beverkes' zal aanwezig zijn maar helaas is de oude vlag van 'De beverhoutszonen' nog altijdondergedoken en lijdt een roemloos bestaan. Wij, van de oud studentenclub zouden graag in naam van de cultuur en geschiedenis van onze mooie gemeente de vlag terug boven water halen. Wij eisen de vlag niet op, wie de vlag momenteel bezit mag ze behouden, maar graag hadden wij ze toch ter beschikking gehad op enkele toekomstige activiteiten." "Het is fantastisch dat de studentenvereniging nieuw leven ingeblazen wordt. En wie weet, kan ik samen met cultuurschepen Patricia Waerniers de nieuwste vorm van de studentenvereniging De Beverhoutzonen, De Beverkes, ooit terug boven de doopvont houden", zegt burgemeester Jos Sypré. (lees verder onder de foto)"Mijn herinnering aan een activiteit van de Beverkes was tijdens een cantus in de lokalen van de meisjeschiro, waarbij Jo Verhoestrate luidkeels 'm'n moeder, m'n moeder kocht ne naring, oempa oempa, terere rere' kweelde en waarbij wij met z'n allen al dan niet uit volle borst mee zongen op risico van het al dan niet moeten ondergaan van een 'ad fundum'." "Dit was een activiteit die in contrast stond met het aanbod van de jaren '20 waar het Vlaams gedachtengoed in een na oorlogse periode de werking doordrenkte en waarbij de Vlaamse leeuw als strijdlied gebulderd werd. Het zal ons dan ook niet verwonderen dat ronkende namen als Amaat Dumon en Norbert Fonteyne tot het ledenstand van de studentenvereniging behoorden. Beiden kregen omdat ze het elk op hun manier maakten in het leven een straatnaam in Oedelem. Ik ben benieuwd of er ooit uit de korf van d'Oelemse Beverkes die Joris Ide eind de jaren '60 nieuw leven inblies ook straatnamen zullen ontstaan. In Beernem hebben we alvast het Carlos Keermanpleintje, gelegen tussen het gemeentehuis en de Marichalstraat, dit wordt door de medewerkers van de gemeente zo genoemd." (lees verder onder de foto)"Het mysterie van het scheef hangende christusbeeld aan de kerk van Oedelem, ook wel de reden waarom dat beeld nu veilig achter een draad verscholen zit. Ik vermoed dat de praeses van midden tot eind de jaren '70 daar meer van zou kunnen weten", aldus nog burgemeester Jos Sypré. "Tijdens een van onze activiteiten was er een vraag wat er mis was met het kruisbeeld. Er zijn toen studenten er op geklauterd en hebben het beeld, dat toch drie meter hoog staat daarbij beschadigd. Maar de ouders hebben dan ook wijselijk beslist om de schade te laten herstellen." verduidelijkt Carlos Keerman, praesis '78-'79. (lees verder onder de foto)"De studentenclub heeft een grote rol gespeeld in ons leven", vertelt Ernest Verlinde. "We legden bij de Beverkens contacten, wisselden kennis uit met leeftijd- en geesttesgenoten. Daarnaast organiseerden we veel activiteiten en zijn we naar Amsterdam en Ierland geweest. Gefinancierd door een bal in het Schuttershof met meer dan 1.000 betalende bezoekers." De Beverkes was een studenten vereniging met alles erop en eraan. "We hadden ook jaarlijks een doop voor de nieuwe leden en natuurlijk de cantussen waar het bier rijkelijk vloeide. Door de Beverkens was er wel een hecht contact tussen alle hogeschool en universiteit studenten in Oedelem", zegt Norbert Desoete.(lees verder onder de foto)"We zijn drie van de laatste praesissen van de Beverkens. Maar wie weet word de traditie met het 100 jarige bestaan weer opnieuw verdergezet", zegt Erwin Geirnaert. "De studentenclub betekende zeer veel voor ons. Maar we waren vooral een hechte vriendenkring. Dit bewijst ook de grote aanwezigheid vandaag." Er zijn periodes waar de Beverkens niet actief waren. "We kenden de verhalen van de studentenclub De Beverkens en met een aantal studenten die samen ook voetbal speelden hebben we in de begin jaren 90 er nieuw leven geblazen", aldus nog Philip Verscheure. "We zijn wel vrienden voor het leven en we gaan nog ieder jaar op fietskroegentocht." (GST)