"De familie Vandeputte liet onze studenten onderzoeken welke bestemming de verlaten bedrijfssite zou kunnen krijgen en welke mogelijkheden er waren om die eventueel te verkavelen. Opties waren een verkoop van de grond of een verkaveling in extern of eigen beheer. In dat laatste ...

"De familie Vandeputte liet onze studenten onderzoeken welke bestemming de verlaten bedrijfssite zou kunnen krijgen en welke mogelijkheden er waren om die eventueel te verkavelen. Opties waren een verkoop van de grond of een verkaveling in extern of eigen beheer. In dat laatste geval zou men zelf de woningen realiseren en vervolgens verkopen en/of verhuren. Het was meteen een goede oefening voor onze studenten om een nieuwe wijk, met alle bijhorende randvoorwaarden, te ontwikkelen", vertellen Laure Buyse en Ilse Aerts van de opleiding immobiliën en verzekeringswezen van campus Kortrijk.De 40 studenten werden onderverdeeld in zes groepen, die vrij spel kregen om ontwerpen uit te werken die op de percelen gebouwd zouden worden. Een van de groepjes moest zich ook buigen over de mogelijke kostprijs van het project. Op basis van die voorstellen kwamen de studenten tot één verkavelingsontwerp met een concrete kostprijsberekening en een rendementsstudie."Interessant was dat het ging om een reëel project, wat voor de studenten een grote uitdaging vormde. Zo moesten ze zelf ook aannemers en andere partners contacteren", zeggen Wannes Huyben en Robin Vermeire. "Op die manier werd de opgedane kennis getoetst aan de praktijk." De studenten hebben intussen het resultaat gepresenteerd aan de eigenaars, die nu verder zullen beslissen wat de bestemming wordt van de voormalige wolwasserij.