"De familie Vandeputte liet onze studenten onderzoeken welke bestemming de verlaten bedrijfssite zou kunnen krijgen en welke mogelijkheden er waren om die eventueel te verkavelen. Opties waren een verkoop van de grond of een verkaveling in extern of eigen beheer. In dat laatste ...