"De afgelopen coronacrisis bracht heel wat uitdagingen met zich mee voor de jeugdzorg", legt Bruno Schelstraete, stafmedewerker bij vzw De Loods in Loker, uit. "Kinderen en jongeren konden niet langer naar school, maar ook het contact met de buitenwereld en met de eigen familie en vrienden moest noodgedwongen op een andere manier vorm krijgen. Dankzij de steun van de Lionsclub Ieper-Poperinge werden hiertoe de afgelopen jaren gelukkig al de nodige investeringen gedaan op het vlak van digitale tools en digitale middelen, zoals pc's en tablet. Echter, het ontbrak ons al jaren aan een moderne en interactieve methodiek op maat van de jeugdzorg om ook de dialoog mogelijk te maken tussen kinderen, ouders en begeleiders over mediagebruik en mediawijsheid....

"De afgelopen coronacrisis bracht heel wat uitdagingen met zich mee voor de jeugdzorg", legt Bruno Schelstraete, stafmedewerker bij vzw De Loods in Loker, uit. "Kinderen en jongeren konden niet langer naar school, maar ook het contact met de buitenwereld en met de eigen familie en vrienden moest noodgedwongen op een andere manier vorm krijgen. Dankzij de steun van de Lionsclub Ieper-Poperinge werden hiertoe de afgelopen jaren gelukkig al de nodige investeringen gedaan op het vlak van digitale tools en digitale middelen, zoals pc's en tablet. Echter, het ontbrak ons al jaren aan een moderne en interactieve methodiek op maat van de jeugdzorg om ook de dialoog mogelijk te maken tussen kinderen, ouders en begeleiders over mediagebruik en mediawijsheid. Aangezien dit thema de afgelopen maanden plots meer dan ooit actueel werd voor onze kinderen en jongeren, hebben niet minder dan vijf jeugdzorgorganisaties uit de Westhoek (vzw O2 uit Wervik, vzw Kompani uit Oostduinkerke, vzw De Walhoeve uit Vleteren, vzw De Loods uit Heuvelland en Zonnewende uit Veurne) de krachten gebundeld. "Samen dienden we een projectoproep in bij de VIVES Hogeschool Kortrijk waarna zes enthousiaste studenten een nieuwe interactieve methodiek op maat hebben ontwikkeld als bachelorproefproject.""We zijn van start gegaan met de kennismaking met de verschillende meewerkende organisaties: vzw Kompani, vzw De Loods, vzw O2, Zonnewende en vzw De Walhoeve", zegt studenten Tessa Lobbens. "Na gesprekken met begeleiders, een rondvraag bij de kinderen en jongeren over digitale en sociale media via enquêtes en diepte-interviews konden we ons een beeld vormen over hoe met internet en verschillende toestellen wordt omgegaan. Van daaruit vertrokken we om een spel te ontwikkelen dat drie aspecten behandelt: informatie rond digitale en sociale media, een sensibiliserend stukje over digitale en sociale media en ten slotte enkele leuke doe-vragen. De bedoeling hiervan is dat alle partijen meer te weten komen over hun eigen sociale mediagebruik en kunnen bijleren van elkaar. Het spel bestaat uit verschillende kaartjes waar vragen of opdrachten opstaan en een bordspel dat ervoor zorgt dat men competitief kan deelnemen."Lees verder onder de foto."Daarnaast stelden we een handleiding op waarin de belangrijkste en meest courante fenomenen die zich op internet of sociale media voordoen, gebundeld werden", pikt medestudente Hanne Vandenberghe in. "Door middel van een korte uitleg van de begrippen en enkele links naar diverse websites, filmpjes of reeds bestaande tools, kwam een pocketversie van het boekje tot stand. Met deze twee leuke tools bieden we de kinderen, jongeren, hun context en de begeleiders een houvast om aan de slag te gaan rond mediawijsheid. Door dit project uit te voeren, hopen we dat kinderen en jongeren vaak en tijdig vragen durven stellen aan hun begeleiders en context over digitale en sociale media."Het project was mede mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van de Lionsclub Ieper-Poperinge en werd ook coronavriendelijk uitgevoerd. Alle voorafgaande onderzoeken, bevragingen en interviews met meer dan 45 kinderen en jongeren uit 5 verschillende jeugdzorgorganisaties werden volledig digitaal uitgevoerd. "Een heus huzarenstukje, maar het resultaat mag er zonder meer zijn", vervolgt Bruno Schelstraete. "Jarenlang werd de digitale kloof in de jeugdzorg steeds nadrukkelijker zichtbaar. Op heden kunnen we echter met trots zeggen dat de digitale kloof voor de jeugdzorg in Westhoek nagenoeg weggewerkt is. Dankzij de samenwerking met diverse partners, zijn we er de afgelopen jaren in geslaagd niet alleen de nodige digitale tools te voorzien voor kinderen en jongeren in de jeugdzorg maar ook de nodige tools om hen mediawijs met al deze tools te leren omgaan." (TOGH)