Verschillende organisaties dienden projectvoorstellen in bij Vives. Zeven studenten kozen voor onderzoek naar de ouderbetrokkenheid in Guldensporencollege Engineering. Ze deden dat door opzoekingen naar vroegere onderzoeken en bevragingen bij ouders, leerkrachten en leerlingen. "We stelden wel vast dat er bij vorige onderzoeken nog niet veel te vinden was over ouderbetrokkenheid in een middelbare school."
...

Verschillende organisaties dienden projectvoorstellen in bij Vives. Zeven studenten kozen voor onderzoek naar de ouderbetrokkenheid in Guldensporencollege Engineering. Ze deden dat door opzoekingen naar vroegere onderzoeken en bevragingen bij ouders, leerkrachten en leerlingen. "We stelden wel vast dat er bij vorige onderzoeken nog niet veel te vinden was over ouderbetrokkenheid in een middelbare school.""We willen de leerkrachten helpen om beter contact met de ouders te maken en hen beter bij de school te betrekken", zeggen de studenten.. Yentl Decabooter (21) uit Harelbeke en Jacob Van Belle (22) uit Heule hopen af te studeren met een educatieve bachelor lager onderwijs, Febe Alleweireldt (23) uit Poperinge en Ynske Pannecoucke (23) uit Ledegem met een bachelor in de orthopedagogie en Aïcha Nuytten (20) uit Gullegem, Hélène Maebe (21) uit Rollegem, Joshi Rys (23) uit Roeselare met een bachelor sociaal maatschappelijk werk. De studenten van het studiegebied onderwijs focusten vooral op wat voor leerkrachten moeilijk is terwijl de studenten orthopedagogie en sociaal werk meer ingingen op gezinnen en leefsituaties. "Het was heel leerrijk en we vulden elkaar perfect aan", luidt het."Het onderzoek is verbonden met ons keuzetraject rond migratie en intercultureel werken", vertelt Jacob. Guldensporencollege Engineering is een school met veel diversiteit. Mensen met een migratieachtergrond zijn soms minder betrokken op school door de taalbarrière." De studenten stuurden een enquête in drie talen rond. 94 ouders vulden die in, maar ook 50 leerlingen en 17 leerkrachten. "Slechts één van de deelnemende ouders sprak geen Nederlands. Het was moeilijk om dat onderzoek tijdens de coronaperiode te voeren, want alles moest digitaal gebeuren. De ouders die digitaal minder betrokken zijn, konden we jammer genoeg ook nu minder goed bereiken." Na de enquête werden ook nog twee ouders, één leerling en vier leerkrachten geïnterviewd. "We vroegen ook nog bij drie externe scholen na hoe de ouderparticipatie verloopt" Uit het onderzoek bleken een aantal noden zoals meer behoefte naar informeel contact en eenvoudige duidelijke communicatie. "Wat uit de interviews kwam, kwam ook aan bod in onze voorafgaande literatuurstudie en is vergelijkbaar met andere scholen. In het middelbaar is het sowieso al moeilijker om ouders te betrekken: ze brengen hun kinderen niet meer naar school en de jongeren hebben meer autonomie." Wat opviel in de studie was volgens de studenten dat nog niet veel organisaties specifiek werken rond het middelbaar onderwijs. "Zo is er in Kortrijk nog geen brugfiguur voor de middelbare scholen. De leerkrachten willen meer hulp van buitenaf maar weten niet waar ze die moeten zoeken." Ook op het platform 'Smartschool' werd ingegaan. "De reacties hierop zijn gemengd: de meesten zijn voorstander maar anderen vinden het veel werk. Sommige ouders hebben nog meer een leidraad nodig om er mee te werken."Vanuit Guldensporencollege Engineering vindt men ouderbetrokkenheid heel belangrijk. "We willen hier als school extra op inzetten", aldus directeur Barbara Heyde. "De kans om te werken met externen is voor ons een verrijking. De studenten zorgden voor een frisse kijk op de school." De map van 100 pagina's die uit het onderzoek voortvloeide omvat 100 pagina's met tips en tools voor de school. De studenten hopen dat hun tips de ouderbetrokkenheid kunnen ten goede komen.Irmgard Callens, directieverantwoordelijke derde graad vertelt dat er al heel wat ouders betrokken zijn. "Een ouderraad blijft echter moeilijk en nochtans is ook ouderparticipatie belangrijk. Misschien moeten we dit onder een andere vorm organiseren. Soms moet je dingen heruitvinden. We hebben ook een minder betrokken groep ouders die we ook willen bereiken en betrekken op school. De wekelijkse nieuwsbrief die we onlangs lanceerden is een eerste stap hierin. We hopen alvast veel uit de studie te kunnen halen en we zullen de geformuleerde adviezen ter harte nemen om onze schoolwerking aan te passen."