"Uit recente cijfers blijkt dat het aantal doden in de woonzorgcentra door het coronavirus fors toeneemt. Ook meer en meer personeelsleden raken besmet. De bacheloropleiding verpleegkunde van Vives wil daarom de woonzorgcentra maximaal ondersteunen door stages waar mogelijk te (her)oriënteren", klinkt het bij Vives.
...

"Uit recente cijfers blijkt dat het aantal doden in de woonzorgcentra door het coronavirus fors toeneemt. Ook meer en meer personeelsleden raken besmet. De bacheloropleiding verpleegkunde van Vives wil daarom de woonzorgcentra maximaal ondersteunen door stages waar mogelijk te (her)oriënteren", klinkt het bij Vives.In totaal lopen 108 studenten verpleegkunde op dit moment stage in woonzorgcentra. Ook verschillende docenten steken nu de handen uit de mouwen en gaan als verpleegkundige aan de slag. Studiegebieddirecteur verpleegkunde en vroedkunde Nancy Boucquez onderstreept dat "de bachelorstudenten over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om de medewerkers in de woonzorgcentra te ondersteunen in deze erg drukke en uitdagende tijden. We doen dit op twee verschillende manieren. Ten eerste gaan we actief in op de vraag van woonzorgcentra die een oproep deden voor extra zorgondersteuning. Ten tweede zijn er ook heel wat studenten die zich vrijwillig hebben aangemeld om hun stage te doen in een woonzorgcentrum.""Dat kunnen we vanuit de zorgopleidingen alleen maar toejuichen. De nood is ook hier, net als in de ziekenhuizen, bijzonder groot. We zijn dan ook blij dat Vives hen op die manier kan ondersteunen. Zo proberen we als hogeschool samen met de sector een krachtige tandem te vormen. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat er voldoende beschermingsmateriaal aanwezig is voor onze studenten," aldus Nancy.Studente verpleegkunde Eline Janssens uit Brugge meldde zich vrijwillig aan om stage te lopen bij het zwaar getroffen Woonzorgcentrum Westervier in Brugge, dat zich momenteel in het oog van de coronastorm bevindt. Er vielen hier al acht doden op enkele dagen tijd. "Mijn leerwerkplaats viel weg door het coronavirus. Mijn stage moest dus opnieuw ingepland worden en daarbij heb ik expliciet gevraagd aan de school of ik dat mocht doen bij Westervier", vertelt Eline. "Tijdens mijn eerste opleidingsjaar als verpleegkundige deed ik hier mijn stage. Zowel de bewoners als het personeel daar liggen mij nauw aan het hart. Het grijpt mij dan ook erg aan dat zij zo hard getroffen worden door het coronavirus. Ik twijfelde geen seconde om mij aan te melden om te helpen". Ook student Ward Pattyn uit Ichtegem sluit zich hierbij aan en contacteerde de school om verder stage te blijven lopen bij woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk waar hij eerder zijn leerwerkplaats stage deed. Marie Van Poucke uit Damme meldde zich vrijwillig aan om stage te lopen bij woonzorgcentrum de Morgenster in Sijsele. "Het is niet te onderschatten wat het betekent voor de bewoners om zo lang hun familie en vrienden te moeten missen en te leven in volledig isolement. Naast het fysieke aspect van de zorg is ook het sociale aspect meer dan ooit belangrijk", vertelt Marie. Dat mocht ze trouwens zelf al aan den lijve ondervinden. Ze deed de afgelopen vijf weken een stage op de psychiatrische afdeling van AZ Sint-Lucas in Brugge."Tijdens die stage mocht ik ervaren dat er een aanzienlijke toename was in zorgvragen in de psychiatrie, gerelateerd aan de sociale impact van het coronavirus. Met dat idee in mijn achterhoofd probeer ik ook tijdens mijn nieuwe stage de bewoners van woonzorgcentrum de Morgenster op sociaal vlak de nodige zorgondersteuning te geven. Ook dit is een belangrijke taak van ons als verpleegkundige."Naast Eline en Marie hebben nog heel wat andere Vives-studenten zich vrijwillig aangeboden om stage te lopen bij een woonzorgcentrum. "Het is ongelofelijk hoe wij in de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde maar ook in andere opleidingen zoals ergotherapie, zorgtechnologie en sociaal werk de kracht en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze zorgverleners in spe naar boven zien komen. Ook verschillende docenten gaan nu vrijwillig als verpleegkundige aan de slag. We kunnen hier alleen maar erkentelijk en trots op zijn", besluit Nancy Boucquez.Studenten en docenten van Vives ondersteunen verschillende netwerken van woonzorgcentra. Onder andere woonzorggroep GVO, woonzorgnetwerk Spirit, VZW Squatina, Armonea, Mintus, Motena, VZW Zilvervogel, Zorggroep H. Hart, Zorg Kortrijk en VZW Zorg & Welzijn.