Strijd tegen sigaretten op straat loont: helft minder peuken op de grond gegooid

Uit de eerste tellingen in de Kortrijkse binnenstad blijkt dat het antipeukeninitiatief van het stadsbestuur werkt. In de week voor Sinksen werd de sensibiliseringscampagne ‘Peuk in de pocket’ afgetrapt en deelde het stadsbestuur meteen duizenden peukenetuis uit. In totaal daalde het aantal peuken op straat sindsdien met 52 procent. “Onze campagne slaat duidelijk aan”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe tevreden. Wel kregen 49 mensen al een GAS-boete voor het op de grooien van hun sigarettenpeuk.

Schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe is tevreden met de start van de campagne. © Getty Images/EyeEm

Begin 2019 bevroeg de stad alle inwoners over het al dan niet invoeren van een GAS-boete voor peuken op de grond. Via ‘De Grote Bevraging’ stemde bijna 73 procent voor. In de week voor Sinksen werd met ‘Peuk in de pocket’ een grote sensibiliseringscampagne afgetrapt. Om het effect van die campagne te kunnen meten werden op verschillende momenten peukentellingen gedaan.

Station blijft werkpunt

Voor de start van de campagne, werden in juni een week lang peuken geteld op verschillende hotspots in de stad. In september werd hetzelfde gedaan gedurende een week in september. Daarna werden de gemiddelde van de dagelijkse peukentellingen vergeleken. De resultaten bevestigen dat de campagne zeer goed werkt. In totaal daalde het aantal peuken op de hotspots met 52 procent. Uitschieters zijn plaatsen zoals de Lange Steenstraat en het Schouwburgplein, waar het aantal peuken met meer dan 75 procent daalde.

“Anderzijds stellen we ook nog werkpunten vast, zoals de achterkant van het station, langs de Minister Tacklaan, waar het aantal getelde peuken met dik een kwart steeg”, stelt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe. “Opvallend is dat aan de voorzijde van het station wel een daling werd vastgesteld.” In de stad werden verder 38 peukentegels geplaatst en zijn de stadsdiensten druk in de weer met het monteren van 80 asbakken aan vuilnisbakken en tegen de gevels van openbare gebouwen. Aan de achterkant van het station, waar een verhoogd aantal peuken werd vastgesteld, zullen extra peukenkokers geplaatst worden.

Bijna iedereen die een boete kreeg, wist dat het niet mocht en gaf de fout toe – schepen Ruth Vandenberghe

GAS-boetes

Sinds begin september kan je ook een GAS-boete krijgen voor het op straat gooien van je peuk. De GAS-vaststellers zijn de voorbije maand dan ook actief op pad gegaan en ook de politie was extra waakzaam. In totaal werden 49 GAS-vaststellingen gedaan. De overtreders zullen binnenkort een eerste aangetekende brief ontvangen van de sanctionerende GAS-ambtenaar met de kennisgeving van de overtreding. Na verloop van de termijn voor verweer, volgt de gemotiveerde beslissing van de sanctionerend ambtenaar met ofwel een gemeenschapsdienst – peuken oprapen in de stad – ofwel een GAS-boete.

In november worden nog eens 15.000 peukenetuis uitgedeeld via de stadsdiensten en in horeca.
In november worden nog eens 15.000 peukenetuis uitgedeeld via de stadsdiensten en in horeca.© JVGK

Om de campagne kracht bij te zetten, werden intussen 15.000 peukenetuis uitgedeeld op evenementen en via de horeca. Een tweede lading van nog eens 15.000 etuis zal vanaf november klaar liggen. Deze kunnen afgehaald worden aan het onthaal van het stadhuis.

“Onze campagne slaat duidelijk aan. Mensen zijn zich meer bewust van het vervuilende effect van peuken en weten dat ze nu kunnen beboet worden”, stelt de schepen nog. “Bijna alle mensen die een boete kregen, wisten dat het niet mocht en gaven toe dat ze fout waren. Nu is het belangrijk om te blijven campagne voeren en op te treden tot het algemeen ingeburgerd is dat peuken niet op de grond horen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.