De beslissing werd genomen door burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche na overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen, het kabinet van Minister Deblock en Fedasil.

Het centrum en het bestuur zullen een boodschappendienst organiseren om verplaatsingen buiten het centrum tot het strikt noodzakelijke te beperken. Voor elke verplaatsing zal telkens een toelating nodig zijn. Sowieso zal het centrum volledig dicht zijn tussen 21 en 09 uur, met een uitzondering voor bewoners die zich voor hun werk moeten verplaatsen. Zij hebben hiervoor een speciale toelating van de directie van het centrum nodig en dit moet worden gemeld aan het gemeentebestuur.

Het besluit werd genomen door burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde., (foto MVQ)
Het besluit werd genomen door burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde. © (foto MVQ)

Voor buitenwandelingen geldt de richtlijn dat de wandelingen moeten plaatsvinden binnen de zone Leopold III-laan, Van Buggenhoutlaan - Ter Duinenlaan - Koninklijke Prinslaan - Prof. Blanchardlaan - Zeedijk en het strand ter hoogte van Ster der Zee. Op die manier wordt het wederzijdse gevaar van mogelijke besmetting van de bewoners van het centrum en van de inwoners van Koksijde beperkt. De politie heeft de opdracht om de naleving van deze nieuwe voorwaarden in de gaten te houden.

Proces-verbaal

De reden waarom dit nieuwe burgemeestersbesluit is genomen, heeft vooral te maken met een aantal vaststellingen die aantoonden dat de ministerieel opgelegde maatregelen om de coronavirusverspreiding te beperken niet werden gerespecteerd. Zo werd op 21 maart een aantal inwoners van het asielcentrum in groep aangetroffen in de Robert Vandammestraat, en nog een andere groep in de Zeelaan. Ze moesten door de politie worden geïnterpelleerd. Van beide feiten werd een proces-verbaal opgesteld. Op 23 maart maakte de directie van De Lijn melding van problemen in verband met social distancing in de omgeving van het asielcentrum, waarbij grote groepen tegelijkertijd de bus wilden nemen. Dat leidde tot de beslissing om over te gaan tot een volledige lockdown van het asielcentrum.

Tijdens het overleg met Fedasil werd duidelijk dat voor het burgemeestersbesluit van kracht werd er geen controle was op de verplaatsingen van de inwoners van het asielcentrum. Het was zelfs niet ongebruikelijk dat inwoners voor een of meer dagen op een andere plaats verbleven en daarna terug naar het centrum kwamen. De burgemeester benadrukte dat er bijzondere aandacht nodig is voor mogelijke problemen met transitmigranten door de nabijheid van de Franse grens en voor de kwetsbare inwonersgroep van Koksijde: het grote aantal senioren. Dat maakt een striktere controle van de regels noodzakelijk.

Bewoner kortademig

Op het overleg van 26 maart tussen het gemeentebestuur en het asielcentrum meldde de verantwoordelijke van Fedasil terloops dat er mogelijk een geval van besmetting is in het centrum. Ondanks de afspraak dat het gemeentebestuur hiervan op de hoogte moest worden gebracht, is dat niet gebeurd. Finaal is gebleken dat een bewoner kortademig was, met een 'minimale hoest' en dat er werd beslist hem niet naar triage te sturen...

Om de social distancing te kunnen bewaren, komen er ook extra containers. Die zouden ook een oplossing bieden om met het coronavirus besmette mensen af te zonderen.

(MVQ)

De beslissing werd genomen door burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche na overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen, het kabinet van Minister Deblock en Fedasil.Het centrum en het bestuur zullen een boodschappendienst organiseren om verplaatsingen buiten het centrum tot het strikt noodzakelijke te beperken. Voor elke verplaatsing zal telkens een toelating nodig zijn. Sowieso zal het centrum volledig dicht zijn tussen 21 en 09 uur, met een uitzondering voor bewoners die zich voor hun werk moeten verplaatsen. Zij hebben hiervoor een speciale toelating van de directie van het centrum nodig en dit moet worden gemeld aan het gemeentebestuur. Voor buitenwandelingen geldt de richtlijn dat de wandelingen moeten plaatsvinden binnen de zone Leopold III-laan, Van Buggenhoutlaan - Ter Duinenlaan - Koninklijke Prinslaan - Prof. Blanchardlaan - Zeedijk en het strand ter hoogte van Ster der Zee. Op die manier wordt het wederzijdse gevaar van mogelijke besmetting van de bewoners van het centrum en van de inwoners van Koksijde beperkt. De politie heeft de opdracht om de naleving van deze nieuwe voorwaarden in de gaten te houden.De reden waarom dit nieuwe burgemeestersbesluit is genomen, heeft vooral te maken met een aantal vaststellingen die aantoonden dat de ministerieel opgelegde maatregelen om de coronavirusverspreiding te beperken niet werden gerespecteerd. Zo werd op 21 maart een aantal inwoners van het asielcentrum in groep aangetroffen in de Robert Vandammestraat, en nog een andere groep in de Zeelaan. Ze moesten door de politie worden geïnterpelleerd. Van beide feiten werd een proces-verbaal opgesteld. Op 23 maart maakte de directie van De Lijn melding van problemen in verband met social distancing in de omgeving van het asielcentrum, waarbij grote groepen tegelijkertijd de bus wilden nemen. Dat leidde tot de beslissing om over te gaan tot een volledige lockdown van het asielcentrum.Tijdens het overleg met Fedasil werd duidelijk dat voor het burgemeestersbesluit van kracht werd er geen controle was op de verplaatsingen van de inwoners van het asielcentrum. Het was zelfs niet ongebruikelijk dat inwoners voor een of meer dagen op een andere plaats verbleven en daarna terug naar het centrum kwamen. De burgemeester benadrukte dat er bijzondere aandacht nodig is voor mogelijke problemen met transitmigranten door de nabijheid van de Franse grens en voor de kwetsbare inwonersgroep van Koksijde: het grote aantal senioren. Dat maakt een striktere controle van de regels noodzakelijk.Op het overleg van 26 maart tussen het gemeentebestuur en het asielcentrum meldde de verantwoordelijke van Fedasil terloops dat er mogelijk een geval van besmetting is in het centrum. Ondanks de afspraak dat het gemeentebestuur hiervan op de hoogte moest worden gebracht, is dat niet gebeurd. Finaal is gebleken dat een bewoner kortademig was, met een 'minimale hoest' en dat er werd beslist hem niet naar triage te sturen...Om de social distancing te kunnen bewaren, komen er ook extra containers. Die zouden ook een oplossing bieden om met het coronavirus besmette mensen af te zonderen.(MVQ)