Niet langer de Nationale Veiligheidsraad, maar wel het Overlegcomité met de federale en de verschillende deelstaatregeringen klopt vrijdag de strengere maatregelen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus af. Zeker nu zouden de maatregelen strenger moeten, oordelen veel experts. Meer dan acht op de tien Vlamingen toont zich in de Grote Corona Peiling van Het Laatste Nieuws ook voorstander van een nieuwe, aangepaste set regels en In navolging van de maatregelen in Frankrijk en Nederland neemt de druk om heel doortastend in te grijpen, wel almaar verder toe. Centraal op de agenda: de langverwachte coronabarometer die op middellange termijn als leidraad moet gelden over wat in welke omstandigheden wel of niet mogelijk is.
...

Niet langer de Nationale Veiligheidsraad, maar wel het Overlegcomité met de federale en de verschillende deelstaatregeringen klopt vrijdag de strengere maatregelen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus af. Zeker nu zouden de maatregelen strenger moeten, oordelen veel experts. Meer dan acht op de tien Vlamingen toont zich in de Grote Corona Peiling van Het Laatste Nieuws ook voorstander van een nieuwe, aangepaste set regels en In navolging van de maatregelen in Frankrijk en Nederland neemt de druk om heel doortastend in te grijpen, wel almaar verder toe. Centraal op de agenda: de langverwachte coronabarometer die op middellange termijn als leidraad moet gelden over wat in welke omstandigheden wel of niet mogelijk is. De eerste versie van die coronabarometer dateert van halfweg september en werd samengesteld door het adviserend expertenorgaan Celeval. Toenmalig eerste minister Sophie Wilmès (MR) drong samen met de topministers van de deelstaatregeringen aan op een verdere verfijning van dat model. Te algemeen en onvoldoende duidelijk wat de implicaties zouden zijn voor de verschillende sectoren, klonk het toen nog. Celeval boog zich daarop opnieuw over de barometer die nu volledig af zou moeten zijn. Woensdag al besprak de regering-De Croo op het kernkabinet de nieuwe plannen. In september stelden de experten nog vier kleuren waaraan telkens concrete maatregelen moesten gekoppeld worden, voor. In code groen verspreidde het virus zich niet langer en was er een vaccin voorhanden, code rood duidde op een zeer ernstige verspreiding van het coronavirus. Van de initieel geplande kleurcodes stapt Celeval nu naar verluidt en mede op vraag van de politiek af. Te verwarrend naast de kleuren voor onderwijs, reizen, sport of jeugdwerk. In plaats van de kleuren komen risico- of dreigingsniveaus, gaande van een niveau of fase 1 voor weinig risico tot een fase 4 met een zeer hoog risico of ernstige dreiging. Om het concrete niveau te bepalen, worden zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames bekeken. Wat nog verduidelijkt moet worden, is of er sprake zal zijn van één nationaal risiconiveau, dan wel verschillende fases per provincie. Zo is de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk en grote delen van Franstalige België een stuk urgenter dan in West-Vlaanderen. Sommige Vlaamse provincies zouden met een provinciaal risiconiveau in fase 3 kunnen terechtkomen, Brussel en Wallonië komen in het hoogste niveau met dus de strengste maatregelen terecht. Dat het aantal nauwe contacten verder beperkt zal worden, lijkt vast te staan. Celeval houdt in dat opzicht vast aan zijn eerste voorstel waarin het hoogste niveau maximaal één andere persoon buiten het eigen gezin als nauw contact toelaat. Verder moeten de impact op bijeenkomsten - nieuwe maximumaantallen - en horeca - een gelijkgeschakeld sluitingsuur voor cafés en restaurants - verder bepaald worden. Ook een verplichting op telewerk voor beroepen en functies waar het kan, zit eraante komen. De hoop die de overheid in de strengere maatregelen én de bereidheid bij de bevolking om die te volgen stelt, is vrij groot. De exponentiële toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen moet worden gestuit. Over een echte lockdown zoals we die hadden in het voorjaar, wordt voorlopig niet luidop gesproken.