Streekfonds wil projecten financieren die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties ondersteunt

Projectcoördinator Griet Witdouck: “We willen echt heel de provincie in ons verhaal betrekken.” (foto Stefaan Beel) © Stefaan Beel
Bert Vanden Berghe

Vanaf nu kan je opnieuw een project indienen voor ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’, een initiatief van het Streekfonds ten voordele van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. “We willen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten”, klinkt het.

“We stappen bewust af van de term kwetsbare kinderen of jongeren”, weet projectcoördinator Griet Witdouck. “Veelal gaat het om kwetsbare situaties waarin ze vertoeven.” Sinds jaar en dag springt het Streekfonds, een non-profitorganisatie gelinkt aan de Koning Boudewijnstichting, in de bres voor hen. Dat doen ze door initiatieven te steunen die hun leefwereld verbeteren. Vanaf nu kunnen kandidaatsdossiers ingediend worden. “Dat kan gaan om kleine of grote initiatieven, over heel West-Vlaanderen”, klinkt het.

De organisatie geeft ruime aandacht aan de jeugd. “Want zij zijn tenslotte de toekomst. Het is heel belangrijk dat wij hen ondersteunen, zodat ze zichzelf kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontdekken. Dat gaat heel breed, van sport tot muziek. Een goed voorbeeld daarvan is De Muziekbank, een initiatief van ons waarbij je een gift of een instrument kan schenken voor kinderen of jongeren die hun muzikaal talent willen ontplooien. Het is belangrijk dat we die groepen weer naar buiten laten komen, samenbrengen en dat in een veilige setting. Maar ook mentale ondersteuning is minstens even belangrijk. Dat zie je ook als je de huidige wachtlijsten bekijkt voor mentale zorg. We willen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.”

Digitale verbinding

Het is geen geheim dat de jeugd het niet altijd even makkelijk heeft. Zeker het afgelopen jaar had de coronacrisis een stevige impact op hen. Bovendien lopen meer dan één op tien kinderen in West-Vlaanderen het risico om op te groeien in een kansarme omgeving. “Vorig jaar kwamen via de provincie veel armoedeorganisaties bij ons aankloppen. We hebben toen heel wat kunnen verwezenlijken. Zo hebben we samen met het Huis van het Leren werk gemaakt van digitale verbinding op school, door hen financieel te ondersteunen of laptops in te zamelen voor scholen die net uit de boot vielen”, vertelt Griet Witdouck.

Voor tal van organisaties en initiatieven is het moeilijk werken dezer dagen. “We merken dat – vooral kleinere – organisaties minder op klassieke subsidies kunnen rekenen en afhankelijker worden van private steun en giften. Dat is niet noodzakelijk negatief, maar het brengt wel heel wat uitdagingen met zich mee. Daarom vinden we het belangrijk dat we ook de kleinere organisaties aanspreken, omdat zij minstens even belangrijk zijn en wij daar ook echt als hefboom kunnen dienen. Veelal kloppen dezelfde mensen bij ons aan, maar we willen ervoor zorgen dat iedereen de weg naar ons kent.”

Legaten

Het Streekfonds verbindt lokale schenkers met die initiatieven, maar wil zelf ook groeien. “Om nog beter met onze twee voeten in het werkveld te staan, hebben we ons team versterkt met Daphne Viguurs, die het netwerk van organisaties en initiatieven op de kaart moet zetten. Zo kunnen we zien waar er nog mogelijkheden liggen of welke regio’s in West-Vlaanderen misschien onderbelicht zijn. Want we willen echt heel de provincie in ons verhaal betrekken.”

“We zien ook dat meer en meer mensen via de Koning Boudewijnstichting en het Streekfonds iets willen nalaten in hun erfenis voor een goed doel uit eigen streek (een zogenaamd legaat, red.). Het feit dat wij niet één maar verschillende organisaties in West-Vlaanderen steunen, en ook goed opvolgen wat er met het geld gebeurt, geeft veel vertrouwen aan mensen die nog iets betekenisvol willen nalaten.”

Het gaat bovendien niet alleen om financiële steun. “We beschikken ook over de nodige kennis en knowhow, of het netwerk om mensen bijvoorbeeld juridisch verder te helpen. Naar de toekomst toe willen we blijven inzetten op dat menselijk kapitaal.”

Projectoproep

Organisaties en verenigingen die zich inzetten voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties kunnen 1.000 tot 5.000 euro financiële steun krijgen voor hun project. De selectie gebeurt telkens door een onafhankelijke jury van experten en ervaringsdeskundigen. Een project indienen kan tot 8 december.

Info: https://streekfonds.be/een-hart-voor-west-vlaanderen/.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.