Schepen van Milieu, Danny Bossuyt, die burgemeester Verwilst verving, kondigde de twee gastsprekers aan: Bjorn Dewilde, een bodemsaneringsdeskundige van Bova Enviroplus (een advies- en studiebureau) en Glenn Heernaert van OB&D, het bedrijf dat de exploitatie van DOP Meulebeke op zich neemt. De uitzetting betrof vooral de normering van sulfaten, PCB's en...

Schepen van Milieu, Danny Bossuyt, die burgemeester Verwilst verving, kondigde de twee gastsprekers aan: Bjorn Dewilde, een bodemsaneringsdeskundige van Bova Enviroplus (een advies- en studiebureau) en Glenn Heernaert van OB&D, het bedrijf dat de exploitatie van DOP Meulebeke op zich neemt. De uitzetting betrof vooral de normering van sulfaten, PCB's en gebromeerde vlamvertragers.Wat de sulfaten betreft, die zijn van nature in de bodem aanwezig en om die reden zijn er hiervoor geen normen gesteld. Toch dient OB&D een normbepaling aan de Franse overheid voor te leggen willen ze die gronden in de groeve binnenhalen. Voor de PCB's is er geen bodemsaneringsnorm en dient men dus alles af te toetsen volgens Vlarebo aan vrij hergebruik. Om die reden werd aan de deskundige gevraagd om een aftoetsing mogelijk te maken. Voor vrij gebruik staat de norm op 0.033mg/kg DS, die zou nu opgetrokken worden tot 0,5gr/kg DS.Een derde wijziging betrof de gebromeerde vlamvertragers. Hierover bestaat er geen wetgeving en werd er door de milieu-inspectie gevraagd dat OB&D zichzelf voorwaarden oplegde. De bodemsanzeringsdeskundige stelde voor om het opgepompte grondwater nauwkeurig op te volgen en indien er zich verontreiniging door gebromeerde lamvertragers voordoet, dit door een waterzuiveringsinstallatie te reinigen vooraleer het in de Duivelsputbeek geloodst wordt.De DOP kan nog zo'n 700.000m3 grond aan vooraleer de putten 'opgevuld' zijn. Na de uitzetting kwamen er heel wat vragen van de aanwezige buurtbewoners. Voor hen leek het onbegrijpelijk dat er omtrent twee van de drie stoffen geen wetgeving bestaat en dat het bedrijf in kwestie zelf de normmaat mag bepalen.Wordt ongetwijfeld vervolgd want ook het gemeentebestuur moet zich nog over deze kwestie buigen.(LB)